V Senegalu se kromě rybolovu rozvíjí i akvakultura

Rozvoj rybolovu a především akvakultury v Senegalu představuje nové příležitosti i pro české firmy, které by v Senegalu mohly uspět s nabídkou technologií a krmiv pro sádky ryb a akvakulturu obecně, další možnosti nabízí následné zpracování ryb a dalších produktů.Rybolov zůstává jedním z hlavních sektorů senegalské ekonomiky a dary moře tradiční vývozní komoditou. Rybolov zaměstnává cca 300 tisíc osob a představuje 1,3 % HDP. Ročně se vyloví kolem 400 000 tun ryb a plodů moře. Existuje však riziko vyčerpání zdrojů a stále naléhavěji se projevuje nutnost investic do zpracovatelské oblasti.

V Senegalu je tak v posledních letech na vzestupu akvakultura (chov ryb, produkce ústřic, slávek a vodních rostlin). V roce 2018 celková produkce dosáhla 1 108 tun, s meziročním růstem o 9,7 %. Produkce z nových vodních farem a sádek je kromě místního využití také exportována například do Číny.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal). Autor: Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme