V Singapuru bude vedle CzechTradu i velvyslanectví

Protože má malý ostrov mimořádný strategický význam pro obchod v celé jihovýchodní Asii, Česká republika se chystá v zemi znovuotevřít svůj zastupitelský úřad po skoro dvanáctileté pauze.

Jihoasijský ostrovní stát Singapur založil svou prosperitu na strategické poloze. Nachází se v centru obchodních cest v jihovýchodní Asii. Obyvatelstvo tvoří směsice lidí zejména čínského (74 procent), malajského (13 procent) a indického původu (devět procent.) Též ale na ostrově pracuje řada lidí ze zemí západního světa.

Výhodné umístění země vybízí k tomu, aby se stala obchodní křižovatkou. Jak singapurské letiště Changi, tak singapurský námořní přístav mají tento význam nejen pro dodávky zboží, ale i pro cestovatele – jak pro turisty, tak hlavně pro obchodníky. Díky propracované a vymahatelné legislativě je Singapur sídlem mnoha zahraničních firem s působností v zemích ASEAN, takže je ostrov ideálním sídlem pro expanzi na tyto okolní trhy.

Vzájemný obchod mezi ČR a Singapurem postupně roste. Proto se vláda ČR rozhodla otevřít v zemi velvyslanectví, k čemuž má dojít v první polovině příštího roku. I když celkový objem českého obchodu s  asijským ekonomickým tygrem na břehu Malackého průlivu není pro český zahraniční obchod zatím dominantní, má velký potenciál.

Singapurci jako mnozí další Asijci chtějí z jednání odcházet jako vítězové.
Je proto vhodné raději volit takovou strategii, která u nich vzbudí dojem,
že získali o něco více než druhá strana.

Bilaterální obchod se odehrává spíše v režii nadnárodních firem, nicméně znovuotevření českého velvyslanectví (v minulosti zde česká ambasáda fungovala v letech 1996 až 2008) a působnost zahraniční kanceláře CzechTrade může přinést další zvyšování zájmu českých firem o Singapur.

Špička v biotechnologiích nebo medicíně

Klíčovým předpokladem je, aby byla česká firma schopna nabídnout výrobky či služby, které obstojí ve srovnání se špičkovou světovou konkurencí, neboť Singapur je zaprvé bohatou zemí a zadruhé zde velmi dbají na „advanced“ produkty, jež lze zařadit mezi opravdu nejvyspělejší produkci ve světovém srovnání.

Plochou malý ostrovní stát s populací necelých šest milionů osob je zemí, která musí naprostou většinu zboží pro vlastní spotřebu dovážet. Velkou příležitostí jsou dodávky pro vědu nebo sofistikovaný průmysl. Oblastmi, kde je Singapur v čele světového pelotonu, jsou biotechnologie, letecký průmysl, zdravotnická technika, některé druhy chemické výroby, farmaceutická výroba či ochrana životního prostředí. Čeští výrobci nanotechnologií, biotechnologií či zdravotnické techniky přitom umějí světu nabídnout skutečnou kvalitu.

Kategoriemi, v nichž mohou v Singapuru české firmy uspět, jsou také design, luxusní předměty, umělecké artefakty, ale částečně i potravinářský průmysl, neboť země vzhledem k omezeným vlastním možnostem velkou část produkce dováží. Další skutečností je vysoká cenová hladina v Singapuru, což umožňuje dosahovat vyšších marží, avšak na druhé straně jsou zde také vyšší náklady, neboť práce je zde dražší než v okolních zemích.

Vede tudy i obchod s Indií nebo Čínou

Při obchodování se Singapurem nejde jen o dodávky pro tamní zákazníky. Přes obchodního partnera lze proniknout na další trhy jihovýchodní Asie i na velký čínský nebo indický trh. Možná si někdo řekne, proč dobývat indický trh přes Singapur. Ovšem když se porovná legislativní prostředí v Indii s právním prostředím v Singapuru, je zřejmé, že cesta na jiné trhy přes partnerskou firmu v Singapuru může být nakonec kratší a právně méně složitá. Z téměř 40 tisíc zahraničních firem je v malém ostrovním státě 3200 společností z Číny a 4400 subjektů z Indie. Zákony v Singapuru jsou velmi striktně dodržovány a právní prostředí je na podstatně vyšší úrovni nejen oproti řadě jiných zemí Asie, ale rovněž oproti poměrům, na které jsou podnikatelé zvyklí v České republice.

Clo se vztahuje jen na alkohol

Singapur je výbornou možností pro diverzifikaci obchodních zájmů českých firem, neboť jeho omezené surovinové zdroje vyžadují dovoz většiny produktů pro životaschopnost země. Skoro polovinu průmyslové výroby tvoří elektrotechnický průmysl, který potřebuje zahraniční subdodavatele.

Čeští exportéři by mohli využít i toho, že je Singapur jednou z nej­otevřenějších ekonomik s liberálním celním režimem. Na druhé straně to ale znamená, že je zde obrovská konkurence velkých hráčů z nejvyspělejších zemí světa. Dovozní cla se v Singapuru vztahují jen na několik málo druhů zboží, konkrétně na alkoholické nápoje, tabákové výrobky, motorová vozidla a ropné produkty, respektive pohonné hmoty.

Ovšem z každého dováženého zboží – a rovněž při jeho prodeji v rámci Singapuru – se platí daň ve výši sedmi procent. Jedná se o takzvanou GST (Good and Service Tax), což je obdoba české DPH. Pokud jde o netarifní opatření, která mohou českým vývozcům komplikovat život, jde především o kontrolu dovozu a vývozu některých druhů výrobků. Úřady u nich musejí vydávat zvláštní povolení. Týká se to například léků, speciální techniky a některých dalších specifických položek. Jinými regulacemi, například uvalením kvót na zboží, Singapur zahraniční subjekty nezatěžuje.

Singapurci si rádi objednají ještě další „jedničku“ českého piva, dovoz alkoholu ale komplikuje clo.

Důležité je nezpůsobit ztrátu tváře

Singapurci jsou velmi precizní a přitom poměrně akční obchodní partneři, nicméně striktně respektují hierarchii, takže je potřeba vždy vyčkat finálního schválení kompetentními pracovníky. Trochu překvapivé je, že Singapurcům chybí větší velkorysost, takže je třeba předpokládat, že se budou zabývat skutečně každým detailem v navrhované smlouvě a jen neradi budou ustupovat od svých představ.

Mladí Singapurci jsou sice velmi dynamičtí, avšak chovají velký respekt k věku a ke zkušenostem, a to podstatně více, než je tomu v Česku. Je potřeba tyto zažité zvyklosti respektovat. Velkou roli hraje společenské postavení a také majetkový status – lidé, kteří poctivě a úspěšně podnikají a získali větší majetek, jsou zde ve velké úctě. Pokud by to nebylo poctivou formou, nesmlouvavě se s nimi vypořádá zdejší legislativa, neboť (nejen) daňové podvody jsou zde velmi tvrdě trestány.

Při jednáních je potřeba dbát na to, aby obchodník partnera nevystavil takzvané ztrátě tváře. Proto je nutné být vždy empatický a dbát na to, aby se partner nedostal do trapné situace. Singapurci jako mnozí další Asijci chtějí z jednání odcházet jako vítězové. Je proto vhodné raději volit takovou strategii, která u nich vzbudí dojem, že získali o něco více než druhá strana. Avšak v každém případě jsou Singapurci velmi přátelští a komunikativní. Projevování negativních emocí a nespokojenosti před obchodním partnerem není vhodné.

CzechTrade Singapur
Ing. Jiří Zavadil, vedoucí zahraniční kanceláře

T: +6565596103
M: +6584593184
jiri.zavadil@czechtrade.cz
9 Temasek Boulevard, Suntec Tower 2, #31-01, 038989, Singapur, Singapore
www.czechtrade.sg

Na ostrově nabízí pivo Hospoda

V Singapuru už úspěšně působí mnohé české firmy. Jednou z nich je výrobce unikátních osvětlovacích těles firma Lasvit. Velmi úspěšná je dnes již nadnárodní, avšak původně česká firma Keboola, která působí v oboru ICT a má v Singapuru svoje zastoupení. Další celosvětově úspěšná česká firma, která na ostrově působí, je výrobce řídicích systémů firma ComAp. V obchodech a také v některých restauracích v Singapuru je k mání nejznámější české pivo Pilsner Urquell.

Najdou se zde také dvě restaurace provozující české restaurační minipivovary. Jedna z nich nese zcela nezpochybnitelný český název Hospoda. Druhá – ač s názvem anglickým – také nezapře svůj český původ – Prague Microbrewery.

Další firmy, které z ČR exportují do Singapuru, jsou například Foxconn, ON Semiconductors Czech Republic, AVX, Saft Ferak. Dále do Singapuru míří řada českých startupů a některým z nich se už podařilo obchodně prosadit. Jako příklad lze uvést firmu Retailys.com z Klatov nebo Hybrid Company z Prahy. Povědomí o České republice je v Singapuru silné. Obchodník se zde tak často nesetká s tím, že by někdo nevěděl, kde Česká republika leží. To v některých jiných mimoevropských zemích nebývá až tak samozřejmé.


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jiří Zavadil, ředitel kanceláře CzechTrade Singapur.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme