V Srbsku se investuje do obnovitelných zdrojů energie

Podpisem memoranda o porozumění mezi společnostmi Power China, Fintel Energija a MK Group byla zahájena realizace projektu Agrosolar v Kule.

Agrární společnost MK Group chce v lokalitě obce Kula vybudovat solární park na celkové ploše 770 hektarů s roční kapacitou výroby energie 832 GWh. Hodnota této investice je 340 milionů EUR a jedná se o první projekt tohoto typu na Balkáně.

Ilustrační fotografie

Společnost MK Group není v oblasti obnovitelných zdrojů žádným nováčkem a v Srbsku již provozuje tři větrné parky s instalovaným výkonem 9,9 MW, 6,6 MW a 69 MW.

Produkcí elektrické energie z obnovitelných zdrojů společnost kompenzuje také znečištění ovzduší ze svých farem skotu. Tento trend produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů bude stále více přítomen v evropském prostoru.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

České technologické společnosti zabývající se projekty stájí a technologií chovu skotu by proto měly umět v základu nabídnout i řešení využívající stájový chov skotu pro produkci energie z obnovitelných zdrojů. Kromě již zmíněných solárních panelů umístěných například na střeše stájí budou zajímavé také bioplynové elektrárny.

Srbsko v minulém roce přijalo nový energetický zákon, v rámci kterého budou u nových projektů probíhat aukce na výkup elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme