V Srbsku se uskuteční 5. regionální obchodní fórum

Srbská autonomní oblast Vojvodina a Asociace evropských regionů ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou Vojvodiny, Vojvodinskou rozvojovou agenturou a sítí Enterprise Europe Network pořádají již páté regionální obchodní fórum.

Letošní ročník akce, která se uskuteční 15. listopadu 2022 v Novim Sadu a která bude zaměřena mj. na oblast zemědělství a potravinářského průmyslu, nabízí účastníkům možnost sdílet a prezentovat svůj podnikatelský potenciál a nápady a navázat kontakty s firmami a institucemi, které podporují rozvoj podnikatelského prostředí a příliv nových investic.

Ilustrační fotografie

Účastníky fóra jsou významné firmy z regionu, stejně jako regionální obchodní komory, regionální rozvojové agentury a další instituce, které poskytují podporu rozvoji malých a středních podniků a zlepšování ekonomického prostředí pro podnikání a investice.

Fórum bude organizováno v hybridním formátu s možností sledovat akci online.

Více informací o akci, které se v loňském roce zúčastnilo 253 subjektů z 38 zemí, naleznete na stránkách AER. V případě zájmu o účast na akci se můžete obrátit na pana Vladimíra Váňu, zemědělského diplomata v Srbsku (tel.: +420 702 169 425, e-mail: Vladimir_Vana@mzv.cz).

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme