V Srbsku vzniká nový výrobní závod na zpracování vojtěšky

Společnost AL DAHRA, která před několika lety koupila v Srbsku část bývalého největšího zemědělského podniku PKB (Poljoprivedni kombinat Beograd), buduje v blízkosti Bělehradu nový výrobní závod na zpracování vojtěšky.

Tento závod bude mít dvě linky na sušení a následné balení vojtěšky do hranatých balíků, které je možné lépe skladovat v halách a hlavně jejich tvar umožňuje uskladnění do lodních kontejnerů pro případnou lodní nebo železniční přepravu.

Očekává se, že část produkce bude směřovat právě do sídla společnosti AL DAHRA v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, kde se kvalitní vojtěškové seno používá pro krmení dobytka na farmách a také pro krmení velbloudů.

Kromě těchto dvou linek na výrobu balíků sušené vojtěšky bude v novém závodě také linka na vojtěškové granule. Celková investice do tohoto výrobního závodu je 30 mil. EUR.

 Společnost AL DAHRA v Srbsku hospodaří na celkem 21 000 hektarech, z nichž má 17 500 hektarů ve svém vlastnictví a zbytek v dlouhodobém nájmu. Z této plochy je vojtěška oseta aktuálně na 3 800 hektarech a předpokládá se růst ploch osetých touto plodinou.

Na české producenty vojtěšky, kteří do Srbska svoji produkci v současnosti nevyvážejí, to nebude mít v tuto chvíli přímý dopad, ale je možné, že v budoucnu se tato srbská produkce dostane i na trhy, kde jsou české firmy aktivní – například do Chorvatska.

Autor: Vladimír Váňa. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme