V Sýrii proběhlo regionální setkání ministrů zemědělství

V Sýrii se uskutečnilo setkání ministrů zemědělství Sýrie, Iráku, Libanonu a Jordánska. Tématem setkání bylo hledání způsobů dosažení zemědělské a hospodářské integrace na regionální úrovni.

Dvoudenní setkání navázalo na výsledky předchozích čtyřstranných setkání konaných v loňském roce v Iráku, Libanonu a Jordánsku. Cílem je navýšení obchodní výměny, podpora regionálních projektů a celkové navýšení zemědělské produkce v těchto čtyřech zemích. Setkání zahrnovala dialog a prezentace zemědělských strategií s důrazem na potravinovou bezpečnost.

Ilustrační fotografie

Ministři zemědělství jednotlivých zemí hledali způsoby k naplnění technické podpory libanonské straně v oblastech rybolovu, chovu ryb, ovocnářství a lesních rostlin. Libanonský ministr poděkoval zejména syrské straně za spolupráci a technickou podporu a zdůraznil, že podepsané memorandum zakládá společnou a integrovanou arabskou akci v zemědělské oblasti mezi těmito čtyřmi zeměmi.

ExportMag.cz: V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Syrský ministr potvrdil připravenost ministerstva spolupracovat a vyslat do Libanonu týmy specializované na pěstování pšenice. Během posledního dne setkání přijal syrský prezident ministry účastnící se čtyřstranného setkání arabských ministrů zemědělství (Jordánska, Iráku, Libanonu a Sýrie) a zdůraznil, že i přes hospodářské a politické krize mohou země dosáhnout soběstačnosti pouze v případě úzké regionální spolupráce.

Společným regionálním úsilím je chránit zemědělský sektor, zmírnit negativní dopady klimatických změn na zemědělský sektor a udržet zemědělství jako hlavní zdroj příjmů a výroby. Zemědělský sektor navzdory všem problémům, kterým čelí, prokázal stabilitu v případech regionálních a globálních otřesů, a proto musí zemědělství zůstat jedním z nejdůležitějších odvětví v zemích arabského světa.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: MZE Libanonu

• Teritorium: Asie | Irák | Jordánsko | Libanon | Sýrie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme