V Turecku se postaví nový petrochemický závod a rafinerie

Turecký fond spravující státní majetek (Wealth Fund Management Company) hodlá investovat 10 mld. USD do výstavby nového petrochemického závodu a rafinerie.

Nová rafinerie a petrochemický komplex se má nacházet poblíže města Ceyhan v jižní části Turecka u pobřeží Středozemního moře. Město Ceyhan je už nyní hubem v rámci petrochemického průmyslu. Rozhodnutí ohledně této výstavby na zelené louce, je první takovouto investicí místního státního fondu v oblasti energetiky, jehož cílem je snižování závislosti země na dovozu strategických surovin.
Projektové a inženýrské práce pro rafinerii a petrochemický komplex budou dokončeny do roku 2021, kdy bude zahájena výstavba zařízení. Na výstavbě se bude podílet 10 000 lidí, přičemž po jejím dokončení má komplex zaměstnat 5000 zaměstnanců.
Kromě nových pracovních míst v regionu má komplex také přispět ke snížení schodku běžného účtu Turecka o 1,5 mld. USD ročně snížením petrochemického dovozu země, který loni dosáhl 13 mld. USD.

Blíže: www.hurriyetdailynews.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu.

• Teritorium: Turecko

Doporučujeme