V Turecku uspěli díky projektu Šance pro úspěšný export

Firma Praktik System mezi prvními využila opakovanou zakázku zdarma v rámci projektu Šance pro úspěšný export. Dostala se tak na turecký trh, nyní zvažuje íránský.

V oblasti recyklace velkých spotřebičů, plastů z vysloužilé techniky i automotive průmyslu působí společnost Praktik System již bezmála čtvrt století. Za dobu své existence firma zpracovala 155 tisíc tun odpadu a vytvořila si jedinečné know‐how při zpracování a následném uplatnění produktů. Těmi jsou zejména železná drť, kabely, hliníkový granulát nebo mixy neželezných kovů.

V současné době se společnost v počtu zpracovaných tun i kvality projektů řadí k evropské špičce v daném oboru. Jmenovitě jde o zpracování a ekologickou likvidaci elektrotechnického odpadu – lednic, praček, sporáků i drobných domácích spotřebičů.

Protože již jsou na domácím trhu i v sousedních zemích, převážně tedy v Německu, etablováni, a tyto trhy jsou navíc slušně saturovány, rozhodli se využít asistence zahraniční kanceláře CzechTradu v Istanbulu k průniku na slibný turecký trh. Konkrétně hledali prostor pro export recyklovaného polystyrenu, který vyvážejí ve formě drtě či granulátu.

„Náš recyklát může nahradit původní surovinu, výrobce tak sníží své náklady na nákup primárního materiálu a v neposlední řadě přispívá i k ochraně životního prostředí,“ vysvětluje obchodní manažerka Alice Melicherčíková. Dodává, že zákazníci, kteří jejich materiál využívali od počátku, jsou jejich odběrateli dodnes, což svědčí o stabilní kvalitě a vysoké úrovni spolupráce.

První testovací zásilka byla odeslána do měsíce po jednání

Firma jako jedna z prvních klientů CzechTradu využila Šanci pro úspěšný export – nabídku bezplatné asistence agentury v návaznosti na úspěšné završení předchozí zakázky v Turecku.

A jak se to podařilo? Společnost Praktik System oslovila naše pracovníky v Istanbulu, kteří po vzájemném upřesnění možností a představ pro klienta nejprve vytipovali vhodné partnery a následně mu domluvili schůzky u šesti tureckých subjektů. V průběhu jednání se pak ještě podařilo dohodnout schůzku s jedním podnikatelem navíc.

Po úvodních jednáních v létě 2016, kdy byla zmíněna i orientační cena regranulátu ex works (ze závodu), česká firma navázala bližší spolupráci s tureckým podnikem vyrábějícím ramínka na oblečení. Tomu byly zaslány vzorky k otestování na jeho vlastním zařízení. Do měsíce pak Praktik System vyvezl první zásilku tří tun regranulátu, která sloužila především k otestování kvality potenciálním odběratelem.

Testy proběhly úspěšně a od té doby se spolupráce rozjela naplno. Od prvního oslovení tureckého zastoupení CzechTradu po první dodávku 46 tun regranulátu v hodnotě 600 tisíc korun neuplynulo ani půl roku, vše proběhlo od června do listopadu 2016.

V letech 2016 a 2017 firma využila asistenční služby zahraničních zastoupení CzechTradu ve Skandinávii, Německu, a nakonec tedy i v Turecku. V závěru roku 2017 pak na základě nabídky poměrně nového produktu CzechTradu a kanceláře v Istanbulu uskutečnila navazující asistenční službu spočívající v organizaci jednání, doprovodu a odborné pomoci během návštěvy pracovníků firmy v Turecku.

„Kolegové z CzechTradu nám pomohli od počáteční akvizice až po finální jednání na schůzkách. Agentura nám byla ohromnou oporou a troufnu si říct, že bez ní bychom se na turecký trh možná vůbec nedostali,“ míní Melicherčíková. Vzhledem ke spokojenosti se servisem agentury nevylučují pokračování spolupráce v některém dalším teritoriu, například v Íránu.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Marcela Havlová, vedoucí oddělení PR a komunikace, CzechTrade (marcela.havlova@czechtrade.cz).

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme