V květnu zbankrotovalo více firem i podnikatelů než před měsícem

V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 581 fyzických osob a asi 1 500 osobních bankrotů. Zbankrotovalo tak více firem než v dubnu. Za prvních pět měsíců letošního roku bylo oproti stejnému období 2020 vyhlášeno méně bankrotů fyzických osob podnikatelů, ale černý scénář se dotkl více podniků.

Shutterstock

Návrhů na bankrot bylo zhruba stejné množství – 83 u firem, 557 u podnikatelů a 1390 osobních. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet bankrotů se v žádné ze sledovaných kategoriích v květnu nevymykal hodnotám, které jsou běžné v posledních měsících. Zajímavé však je, že počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů byl druhý měsíc v řadě nižší než počet vyhlášených bankrotů. To ukazuje, že insolvenční soudy rozhodovaly kromě aktuálních žádostí o oddlužení podnikatelů také o části žádostí z předešlých měsíců,“ říká analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková,

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v únoru vyhlášeno v Praze (30) a v Jihomoravském kraji (6). Žádný případ nebyl evidován ve Zlínském kraji. Podnikatelé (fyzické osoby) byli nejvíce postiženi v Ústeckém a Jihomoravském kraji.

Během loňského roku bylo vyhlášeno 626 bankrotů obchodních společností a 6 860 bankrotů fyzických osob podnikatelů. V obou případech to bylo méně než v roce 2019. Důvodem byl především takzvaný Lex Covid.

V rámci hlavních odvětví byl nejvyšší podíl firemních bankrotů vyhlášen v dopravě a skladování, kde šlo o 25,1 případů na 10 tisíc společností, a ve zpracovatelském průmyslu, kde šlo o osmnáct případů.

Mezi podnikateli šlo rovněž o dopravu a skladování, vyhlášeno zde bylo 73,8 bankrotu na 10 tisíc FOP. Následovalo ubytování a stravování s 53,6 případy na 10 tisíc podnikatelů. 

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme