V začátcích jsme se zaměřili hlavně na technickou stránku, což nás málem stálo život

Firma Workswell, která se zabývá výrobou tzv. termovizních systémů, existuje od roku 2010 a dnes už má na kontě několik zajímavých úspěchů. Pyšní se především svojí unikátní termovizní kamerou.

Mezi klienty firmy Workswell patří nadnárodní korporace jako BMW, Škoda, Renault, IKEA, Net4Gas, Semikron, ArcelorMittal, Honeywell nebo třeba technologický institut MIT. I proto jsme si k rozhovoru pozvali Jana Kováře, jednoho ze tří společníků firmy.

Mohl byste úvodem vysvětlit, jak fungují termovizní systémy?
Termokamery nebo termovizní systém, někdy také infračervené kamery, slouží k vyhodnocení povrchové teploty vzdáleného objektu. Termokamera je nejčastěji známá jako noční vidění namontované na helikoptéře nebo nějakém nosiči. My se věnujeme právě vývoji a výrobě těch samotných kamer, které se pak někde integrují.

Začínali jste podnikat v inkubátoru ČVUT. Když se podíváte zpět, mohl byste shrnout hlavní pozitiva, ale i negativa tohoto způsobu startu byznysu?
Inkubátor byl založený v kooperaci mezi ČVUT a dalšími státními organizacemi. Umožňoval nám především  zjednodušit přechod z fáze, kdy jsme byznys ještě tak dobře neznali, do reálného světa, a to z hlediska založení společnosti, také právní ochrany a služeb, které jsou pro chod firmy nezbytné.

A proto jsme se přihlásili. Do značné míry nám to pomohlo neřešit na začátku triviální záležitosti, které jsou důležité hlavně z hlediska provozu. Myšlenka inkubátoru byla velmi dobrá, ovšem realizace jaksi kulhala. A to byl taky důvod, proč jsme se pak museli už přemístit do jiných prostor.

Co konkrétně kulhalo?
Jedna z věcí, která nebyla úplně vhodná pro reálný byznys, byl prostor. A sice jeho reprezentovatelnost, protože šlo o starou část ČVUT. A samozřejmě nezkušenost lidí, kteří nám pomáhali. Od inkubátoru bych čekal, že začínající firmě poskytne mentora nebo nějakou osobu, která má dostatečné zkušenosti nebo aspoň ví, na koho se obrátit v případě problémů. A to tam chybělo.

Když jste se potom přesunuli do toho „reálného“ byznysu, na co hlavně jste se museli soustředit? Byli jste v začátcích nuceni řešit nějaký problém?
První věc je, že jsme byli absolventi technických oborů. Dá se říct, že jsme se primárně soustředili na technickou stránku věci. A to nás málem stálo život.

V jakém smyslu?
Ani zhruba po roce, roce a půl, kdy jsme věnovali všechno technickému vývoji, se nám nedařilo uvést produkt na trh. Skončilo to tak, že firma neměla finance na následující postup a výplaty, takže jsme museli řešit otázku přežití a další existence. A proto jsme nakonec z našich aktivit vybrali to, co bylo životaschopné, tedy distribuci a prodej termovizních ručních kamer. Čili jsme se vlastně začali ze 70 až 80 % věnovat čistému obchodu. Což úplně změnilo strukturu a chování uvnitř firmy, a to byl určitě obrat k lepšímu.

Pokud to správně chápu, doporučil byste nepodceňovat obchodní stránku věci.
Určitě. Já myslím, že to je důvod, proč z těch 15 firem, které byly v inkubátoru, jsme jedni z mála, co vůbec přežili. Ostatní byli výborní inženýři a jejich vývojová stránka byla na skvělé úrovni. Ale neměli obchodní část a nedokázali produkt uvést na trh a získat zákazníka.

V dnešní době už víme, že když zahajujeme uvedení nového produktu na trh, musíme počítat s tím, že technický vývoj je pouze třetina celého koloběhu.

Už jsme to zmiňovali, vy se asi nejvíc pyšníte unikátní termokamerou pro drony. Mohl byste podrobněji popsat, o co vlastně jde? A hlavně vysvětlit, jak se firmě z České republiky podaří dosáhnout toho, že vytvoří z celosvětového hlediska unikátní produkt?
Díky tomu, že jsme nejprve dodávali zákazníkům v podstatě hotové přístroje od jiného výrobce, jsme samozřejmě měli možnost zjišťovat, kde je „díra“ na trhu. A dlouhodobě jsme chtěli dělat něco vlastního. Takže jsme si po určité době řekli, že bychom rádi uvedli přístroj, který na trhu chybí, což byla právě termovizní kamera na drony a na bezpilotní letouny.

Měli jsme poptávky z českého trhu a věděli jsme, že není úplně vzdálený od toho evropského. A tak jsme se pustili se do vývoje. Kamera v podstatě slouží k detekci, měření a inspekci z výšek, hlavně z hlediska elektrického vedení. Takže třeba energetickým společnostem, když kontrolují dálkové trasy. Anebo i ke sledování suchosti půdy v zemědělství tak, aby se tomu dalo předcházet a zefektivňovat některé procesy.

Můžete tohle popsat podrobněji?
Nedávno jsme na trh uvedli úplně nový přístroj, který dokáže v reálném čase vyhodnocovat suchost půdy v podstatě měřením stresu rostlin. Tzn. náš zákazník má možnost použít tuto technologii, sledovat pole nebo zemědělskou krajinu a vyhodnocovat, jak efektivně využívat vodní zdroje. Snažíme se i do této oblasti proniknout a nabízet pomoc z hlediska efektivnosti využívání vody.

Díky termokameře pro drony může zákazník sledovat pole nebo zemědělskou krajinu a vyhodnocovat, jak efektivně využívat vodní zdroje.

Zůstaňme chvilku u těch inovací, protože pro vás je to strašně důležitá součást byznysu. Jakým způsobem se to dělá, aby firma dokázala být na špici toho, co se ve světě v oblasti jejího oboru děje, ideálně ještě trošičku vepředu?
Nesmíte jít brzo spát, musíte si najít čas a sledovat, co je okolo vás. Kontrola trhu a sledování trendů musí probíhat neustále. Celé vedení firmy nebo vlastníci by se měli orientovat. Samozřejmě je to v českém prostředí někdy obtížné, hlavně z hlediska lidí a financí, ale jde to.

V mediích jste zmiňovali, že vám určité potíže činí jakési administrativní problémy. Můžete upřesnit, co jste tím mysleli?
Jedna z nejdůležitějších věcí je samozřejmě dodat zařízení zákazníkovi v co nejkratším termínu. Ovšem než se k němu v našem oboru zařízení dostane, musí projít určitým kolečkem. Nejdříve část komponent ze zahraničí přijde k nám, přitom prochází přes některé složky státu. A vzhledem k tomu, že ty jsou velmi vytížené, tak využívají nejzazší možné termíny. Tím se nám do značné míry komplikuje úspěšnost, protože dodací doby se kvůli tomu prodlužují o několik týdnů.

Podobné je to nejenom na vstupu do České republiky, ale i při exportu, protože technologie, které děláme, jsou tzv. zboží dvojího užití a musí mít tedy licenční vývozní povolení. Takže i když my to zařízení úspěšně vyrobíme, otestujeme a zkontrolujeme, musíme pak několik týdnů na ono povolení čekat. Myslím, že by bylo vhodné, aby stát investoval do lidí v těchto organizacích, a de facto tím pomohl českým výrobcům dostat se rychle na konkrétní trhy.

Pro vás je naprosto stěžejní export, většina produkce Workswellu jde do zahraničí. Jakým způsobem se ve světě prosazujete?
Aktuálně jde do zahraničí víc než 80 % naší produkce, hlavně na evropský a asijský trh. Fakt, že technologie, kterou děláme, je kontrolovaná z hlediska státu a my plně dodržujeme zákony, nám neumožňuje rozvíjet se na některých trzích tak jednoduše, jak bychom chtěli.

Každopádně export je pro nás klíčový, protože český trh relativně malý a dost konzervativní. A hledat partnery především v zahraničí není úplně triviální, protože jsme pořád malá firma a troufnu si říct, že teprve hledáme postup, jak být úspěšný a dlouhodobě se udržet.

Jemná inspirace jsou pro nás samozřejmě firmy z Ameriky nebo vyspělých zemí v Evropě, ale přesto se nedostaneme ke skutečné realitě. Klademe si otázku, jak jsou třeba některé německé firmy schopné dostat se do Číny? Pomáhá jim stát nebo mají kontakty z minulosti? Naše produkty jsou na výborné úrovni, jsme schopni konkurovat těm nejlepším, ale nemáme vhodný kontakt na daném teritoriu mimo Českou republiku. To nás samozřejmě dost zdržuje.

Takže v tuhle chvíli stavíte především na čem?
Máme něco kolem 25 partnerů, hlavně ve vyspělých státech, kde se samozřejmě hledá lépe, protože tam není komunikační, myšleno jazyková, bariéra. Hlavní potenciál ale vidíme i na jiných územích, a tam už je trošku horší se dostat.

Jaké máte plány do budoucna?
Rádi bychom některé technologie, které aktuálně dodáváme ze zahraničí, zakomponovali do našeho současného portfolia. A především chceme být zcela nezávislí na americké technologii, protože ta nás limituje z hlediska importu a bariér ze strany amerických úřadů. Takže se snažíme vyvinout nové senzory tak, abychom měli veškerou technologii u nás ve firmě pod kontrolou.

Martin Zika

Workswell

Společnost Workswell s.r.o. je středoevropská obchodní a výrobní společnost se sídlem v České republice. Zaměřuje se na oblast strojového vidění a bezdotykového měření teploty. Společnost je ve světě známá především díky svým produktům v termografii. Jedná se o stacionární termokamery WIC, termovizní NDT systém ThermoInspector a termovizní systém pro drony Workswell WIRIS. Mezi její zákazníky se řadí velké národní i nadnárodní firmy a stovky různých menších, středních i velkých průmyslových podniků.

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme