Válka a zásoby plynu posilují význam Egypta jako partnera Evropské unie

Evropská unie je pro Egypt s 25% podílem hlavním obchodním partnerem. Spolupráce napříč sektory se v posledních letech zintenzivňuje.

Aktuální situace vyvolaná rusko-ukrajinskou válkou vytváří z Egypta strategicky důležitého partnera pro evropské země, a to také díky jeho rozsáhlým zásobám zemního plynu.

Při příležitosti červnového zasedání Fóra pro zemní plyn ve východním Středomoří (East Mediterranean Gas Forum/EMGF) v Káhiře podepsali zástupci EU, Egypta a Izraele memorandum o porozumění ohledně zintenzivnění vývozu zemního plynu do Evropy.

Dohoda umožní Izraeli zefektivnit a zvýšit export jeho zemního plynu prostřednictvím již existujících plynovodů do dvou egyptských zkapalňovacích stanic a poté jej přepravit do Evropy. Dohoda přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti EU. Nejedná se o realizační dohodu, ta bude na konkrétních společnostech.

Plynovod, který spojuje Izrael a Egypt v délce zhruba 100 kilometrů, vede ze sinajského města al-Áriš do izraelského pobřežního města Aškelon. V rámci dohody z roku 2020 v hodnotě 15 miliard amerických dolarů již Izrael vyváží plyn z pobřežních nalezišť do Egypta, kde se zkapalňuje a loděmi dopravuje do terminálů v evropských zemích.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Memorandum má poskytnout platformu pro zintenzivnění vývozu a rozšíření potřebné infrastruktury. Předpokládá se proto, že k výraznějšímu nárůstu objemu vyvezeného plynu dojde až za několik let. Také díky zvýšené poptávce se předpokládají výrazně zvýšené investice zahraničních společností a států do rozvoje energetického sektoru v Egyptě.

Zelený i modrý vodík

Egyptská vláda se zaměřuje také na rozvoj odvětví zeleného vodíku v zemi. V roce 2021 podepsala memorandum o porozumění se společností Siemens za účelem „společného rozvoje průmyslu založeného na vodíku se schopností exportu“. Ve stejném roce byla také podepsána dohoda s konsorciem belgických společností o přípravě studie proveditelnosti zaměřené na projekty výroby zeleného vodíku na několika místech v Egyptě.

Egyptská vláda dále podepsala memorandum o porozumění s italskou společností Eni o spolupráci na společných projektech výroby zeleného a modrého vodíku. Zatímco zelený vodík se vyrábí elektrolýzou vody s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů, modrý vodík vzniká zpracováním zemního plynu, při němž se zachytávají emise oxidu uhličitého.

V letošním roce egyptská vláda uzavřela i dohodu s německou společností H2 industries Company o vybudování prvního závodu na přeměnu odpadu na vodík. Závod se má nacházet v novém městě East Port Said. Hodnota investice dosáhne čtyř miliard dolarů, výrobní kapacita 300 000 tun čistého vodíku ročně a roční spotřeba organického odpadu a plastů kolem čtyř milionů tun. Očekávané investice do projektů bezemisního vodíku v Egyptě do roku 2030 se pohybují okolo 41,5 miliardy dolarů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt). Autorka: Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme