Válka na Ukrajině posílí spolupráci obranných průmyslů Česka a Slovenska

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se rýsují nové formy spolupráce českých a slovenských společností. Jedná se například o společné akvizice nebo nové společné podniky mezi českými, slovenskými a ukrajinskými firmami.

V polovině října na Slovensku prezentovalo své aktivity dvanáct českých firem z obranného a bezpečnostního průmyslu.

Ilustrační fotografie

Perspektivní spolupráce českých a slovenských firem se nabízí také ve společných projektech v rámci Evropského obranného fondu. Slovenské ozbrojené síly oceňují vysokou technologickou úroveň českých produktů. Přezbrojování ozbrojených složek na Slovensku probíhá průběžně. České firmy by se měly účastnit veřejných soutěží na dodávky zboží a služeb pro slovenský obranný průmysl a více v této oblasti využívat spolupráci se slovenskými firmami.

Společně na světové trhy

Obranný průmysl má pro obě země klíčový potenciál. Česko i Slovensko mají tradiční podniky obranného průmyslu a mimořádné know-how. Společně mohou být obě země konkurenceschopné na globální úrovni. Potřebují získat nové trhy a vytvářet nová pracovní místa. Trhy v obou zemích jsou malé a mezinárodní konkurence silná.

Perspektivní spolupráce českých a slovenských firem se nabízí při zapojení obou rezortů a domácích průmyslů do strategických akvizičních projektů a koordinovaném postupu ve společných projektech v rámci Evropského obranného fondu (European Defence Fund). Fond nabízí granty na společný výzkum inovativních obranných technologií a produktů a pobídky ke spolupráci na společném vývoji a akvizicích obranného materiálu a technologií. Evropský obranný fond by měl přispívat ročně 5,5 miliardy eur na posílení obranných schopností EU.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Slovensko masivně investuje do obrany

Slovensko nastupuje trend enormního zvyšování výdajů na obranu, již v letošním roce chce dosáhnout požadovaných 2 % HDP. Připravuje nákup nových obrněných transportérů, nadzvukových stíhaček, houfnic, vrtulníků, moderních radarů a dalších výrobků. Ministerstvo obrany SR plánuje v průběhu následujících 10 let investovat do modernizace armády 9 miliard eur (228 miliard korun).

Připravuje významné projekty na modernizaci pozemních sil a podzvukového letectva, které představují výraznou příležitost pro uplatnění produktů české provenience, jako jsou například podzvukové letouny, nákladní vozidla, ruční palné zbraně, ale i celá řada dalších. Úspěšná spolupráce v obranném průmyslu probíhá při výrobě ručních zbraní a munice. Značný potenciál má rovněž budoucí spolupráce ve výrobě, opravách, servisu a delaboraci vojenské techniky, výrobě zbraní, munice nebo vývoji a výrobě rádiových navigačních systémů.

Mezi hlavní cíle dlouhodobého plánu rozvoje rezortu obrany je kromě vybudování těžké mechanizované brigády také například navyšování a zkvalitňování personálních kapacit ozbrojených sil SR, reorganizace Vzdušných sil v souladu s potřebami pro nově zavedenou techniku, jakož i vytvoření jednotky kybernetických operací nebo dobudování Společného operačního velitelství.

Ilustrační fotografie

Prezentace českých firem v Bratislavě

Prezentace 12 českých firem z obranného a bezpečnostního průmyslu se uskutečnila v Bratislavě v rámci Projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Hlavním cílem akce bylo představit nové produkty českého obranného a bezpečnostního průmyslu a zároveň podpořit firemní i vládní spolupráci v obranném sektoru. Aktuální i budoucí příležitosti pro firemní spolupráci nabízí především dlouhodobý plán rozvoje obrany Slovenské republiky do roku 2035.

Tuzemské společnosti se představili zástupcům Ministerstva obrany SR, Generálního štábu ozbrojených sil SR, Ministerstva vnitra SR a Prezídia Policejního sboru SR. Akce se zúčastnili rovněž zástupci několika slovenských firem z obranného průmyslu. Prezentaci uspořádalo Velvyslanectví ČR v Bratislavě ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) a Sdružením bezpečnostního a obranného průmyslu SR (ZBOP). Tato akce významně podpořila a akcelerovala nové možnosti spolupráce v obranném a bezpečnostním průmyslu mezi ČR a SR.

Prezentace se konala pod záštitou a za přítomnosti velvyslance ČR na Slovensku Tomáše Tuhého, který prezentaci zahájil. Akce se dále zúčastnili náměstek ministra obrany pro řízení sekce průmyslové spolupráce ČR Tomáš Kopečný, zástupce generálního ředitele sekce modernizace Ministerstva obrany Slovenské republiky Juraj Mrenica, představitelé Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky, Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnitra Slovenské republiky, prezidenti AOBP a ZBOP a další hosté.

Česká republika vnímá Slovenskou republiku jako klíčového partnera pro spolupráci v obranném a bezpečnostním sektoru a má zájem nadále rozvíjet spolupráci na bilaterálních projektech i projektech v rámci NATO, EU a V4. Spolupráce mezi českým a slovenským obranným průmyslem probíhá nepřetržitě, a to i v rámci oborových asociací.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Petr Darmovzal, ekonomický diplomat.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme