Valonsko v Belgii láká biotechnologický průmysl

Belgie je významným centrem biotechnologických oborů v rámci celé Evropské unie. Působí zde více než 140 biotechnologických společností, které představují 7 % všech těchto firem v Evropě.

Na tyto společnosti připadá 16 % celkového evropského obratu tohoto odvětví a zároveň téměř 10 % výdajů na výzkum a vývoj v Belgii. Převážná část tohoto odvětví se koncentruje do Valonska.

Ilustrační fotografie

Belgie také hrála zásadní roli ve výrobě vakcín na území Evropské unie. A rýsují se další příležitosti. Evropská komise ve své zprávě potvrdila, že se zaměří na „biologickou a medicínskou připravenost“, která zahrnuje i spolupráci s biotechnologickými společnostmi.

Valonský biotechnologický sektor nabízí možnosti spolupráce S českými spin-offy, které systematicky komercializují a převádějí výsledky základního výzkumu do průmyslu. Dále jsou zde také příležitosti pro české vědecké týmy a laboratoře, které se na transfer výzkumných poznatků do komerční praxe teprve chystají.

Spolupráce se nabízí například ve vývoji léčebných a diagnostických postupů, biochemické farmakologie a designu léčiv a medicinální chemie. V současné době hledá například firma BCI Pharma partnery pro inovativní kinázovou platformu.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Proč je právě Valonsko lákavou oblastí pro biotechnologický průmysl? Rozvoj biotechnologického sektoru v Belgii usnadňuje spolupráce mezi vysokými školami, firmami a organizacemi působícími v tomto oboru.

Belgie aktivně podporuje firmy svou aktivní legislativou – za posledních 5 let patří mezi přední evropské země, pokud jde o počet povolení klinických studií na obyvatele. Toto platí zejména pro region Valonska, kde jsou lékařské a biologické vědy jednou z prioritních oblastí.

Z téměř 1,4 miliardy eur, které získaly belgické růstové společnosti, je jedna z deseti valonskou biotechnologickou společností. Najdete zde i klastr pro konkurenceschopnost valonského regionu BioWin, zaměřený na podporu biotechnologií a zdravotnických technologií. Region dále nabízí řadu grantů na výzkum a vývoj. Mezi významná města pro tento sektor patří Liège, Charleroi, Gosselies, Namur a Gembloux.

I díky jazykové blízkosti došlo k příchodu francouzských biotechnologických firem do Valonska. Příkladem je firma PDC Line Pharma zaměřená na cílenou terapii a BCI Pharma, jež se zabývá imunoonkologii. Americká firma Miracor Medical a rakouská Mitral Technologies se zde věnují intervenční kardiologii. V neposlední řadě se také jedná o Clarity Pharmaceuticals, která se specializuje na sektor nukleární medicíny.

Ilustrační foto

Mezi velké nadnárodní hráče v regionu patří GSK, UCB nebo Baxter. Nacházejí se zde i menší hráči jako Quality Assistance, SMB Lab, Trenker, Inula, či Eurogentec. Několik firem založených v poslední době již generuje zisk a jsou aktivní na akciovém trhu – KitoZyme, OncoDna, Trasis, Cephaly, VesaleEnzybel Pharma.

Firma EyeD Pharma sídlící v Liège získala v minulém roce 45 milionů na oční mikroimplantáty. Tato společnost byla založena na konci roku 2012 profesorem Jean-Marie Rakicem, vedoucím oftalmologického oddělení univerzitní nemocnice v Ardent City, a profesorem Jean-Michelem Foidartem, spoluzakladatelem Mithry. Jejím cílem je vývoj implantátu k prevenci nebo léčbě glaukomu, očního onemocnění lidově známého jako zelený zákal.

Společnost Univercells se sídlem v Charleroi otevřela jeden z největších a nejmodernějších závodů v Evropě pro výrobu virových vektorů, které spadají do kategorie léčiv zahrnující mnoho typů léků a vakcín, včetně mnoha zavedených vakcín proti covidu-19.

Tato firma se také podílela na vývoji vakcín proti obrně za podpory Nadace Billa a Melindy Gatesových. Od roku 2019 tak Univercells vyrábí velmi levnou vakcínu pro země jako například Pákistán, Afghánistán a Nigérie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorka: Eva Kordová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Biotechnologie | Zdravotnická technika

Doporučujeme