Varování o podvodných fakturách vyzývajících k registraci průmyslových práv

MPO upozorňuje, že se opět objevují klamavé písemné či elektronické výzvy různých soukromých společností, které vyzývají vlastníky průmyslových práv k registraci do svých rejstříků a k placení poplatků za tyto služby.

V České republice provádí registraci práv k průmyslovému vlastnictví s příslušnými právními účinky jako jediný Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). Žádný soukromý subjekt tak nemůže poskytnout potřebnou právní ochranu průmyslových práv podle stávajících právních předpisů. Nabízené služby od těchto společností tak nemají žádné právní účinky ani vliv na platnost průmyslových práv.

Tyto klamavé výzvy nemají nic společného jak s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), tak se Světovou organizací duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) v Ženevě, za které se v mnoha případech vydávají.

Seznam některých soukromých společností, které oslovují firmy s takovými nabídkami na registraci průmyslových práv:

 • CPTD – Central Patent & Trademark Database, Křenova 40, 602 00 Brno, ČR
 • Edition The Marks KFT,9737 BÜK, Ipar utca 10, Hungary
 • European Central Register of Brands and Patents, Boulevard Bischoffsheim 39, 1000 Brussels/Belgium
 • European Patent and Trademark Register, ul. Morska 35, 75–212 Koszalin, Poland
 • FIPTR – 6574 North State Road 7, Suite 337, Coconut Creek, FL 33076, USA
 • Office for International Registration, 7 Arlington Gardens, W4 4EZ London, UK
 • Patent and Trademark Office Register of Patents, PO Box 649, 661 49 Brno, ČR
 • Register of International Patents, PO Box 649, 661 49 Brno, ČR
 • Registration of International Patent, PO Box 210, 658 10 Brno, ČR
 • TM Publisher, Döblinger Hauptstrasse 7, 1190 Wien, Austria
 • W.B.I.P., 391 NW 179th Avenue, Aloha, OR 97006, USA
 • WIPT s. r. o., P. O. Box 62, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
 • World Database of Trademarks and Patents, P.O.BOX 173, 601 00/657 73 Brno, ČR
 • World Intellectual Property Database, Roháčova 188/37, 130 00 Praha, ČR
 • World Patent and Trademark Index, Na Rudné 443/18, 30100 Plzeň, ČR
 • World Patent and Trademark Organization,(WPTORG),Víta Nejedlého 869/7, 13000 Praha, ČR

Další informace o podvodných fakturách naleznete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví

Podvodné faktury lze nahlásit na e-mail fraud@upv.cz

Podobné varování vydala na svých stránkách také Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): Varování: požadavek na zaplacení poplatků (PTC) a Varování: požadavek na zaplacení poplatku (Madridský protokol)

• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme