Včelaři získali na dotacích přes 64 milionů korun

Velký zájem o včelařské dotace je v České republice dlouhodobým trendem. Také v letošním roce šly do koruny za včelaři. Státní zemědělský intervenční fond, který tyto dotace administruje, úspěšně ukončil poslední rok tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 2019. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro jejich výplatu.Co se včelařství týká, patří Česko mezi světové velmoci. Potěšující je, že ani 21. století neubralo na popularitě tohoto chovatelského oboru a nadchlo i mladou generací. Zásluhu na tom mají také eurodotace, které chovatelům včel poskytuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV).

Finanční podpora se týká pěti různých opatření: Technická pomoc, Boj proti varroáze, Racionalizace kočování včelstev, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev. Dotace mají širokou škálu uplatnění: Od pořizování léčiv proti varroáze, nákupu vybraných zařízení na kočování včel, na vytáčení medu přes míchačky, pastovací zařízení, nádoby na přečerpání tekutého medu, plničky, chladicí technologie pro skladování plástů až po vzdělávací akce a mnohé další.

SZIF pro letošní rok vyplatil celkem částku 64 336 187 korun, kterou tvoří z 50 % prostředky z EU a 50 % český rozpočet. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. srpna 2018 do 31. července 2019.

Dotace se v roce 2019 týkaly 5 následujících opatření, na které byly vyplaceny uvedené částky:

opatření vyplaceno v milionech Kč
Technická pomoc 25,050
Boj proti varroáze 32,180
Racionalizace kočování včelstev 1,031
Úhrada nákladů na rozbory medu 0,726
Obnova včelstev 5,348

Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků. Bylo proto nutno pro opatření Technická pomoc (s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování krátit jednotlivé částky poskytované dotace v souladu s platnou legislativou koeficientem 0,4279.

Od příštího roku startuje nové období včelařských dotací, které bude provázet několik změn. Tou nejzásadnější je, že mimo ČSV mohou žádosti přijímat a následně vyplácet také jiné včelařské spolky, vzdělávací zařízení či sdružení. Které to jsou a na jaká opatření si jejich prostřednictvím mohou chovatelé včel o dotaci požádat, je uvedeno na webových stránkách www.szif.cz v sekci: Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Včelařství > Včelařské eurodotace a dále příloha  Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel. Zároveň jsou v části Ke stažení k dispozici příručka a další důležité informace.

• Oblasti podnikání: Služby | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme