Včelařství moderním trendem v libanonském zemědělství

Libanonské zemědělství přispívá pouze 5% k tvorbě celostátního HDP a samotné včelařství je čím dál tím více považováno za důležitý zdroj generující tolik potřebné finanční příjmy.

I přes to, že včelařství patří v Libanonu k tradičním odvětvím, dosud mu nebyla věnována dostatečná pozornost. S rozmachem místního organického trhu hledají aktivně libanonští výzkumníci a včelaři možnosti převedení tradičního včelařství na včelařství ekologické hlavně proto, že trh začíná výrazně upřednostňovat výrobky ekologického zemědělství.

Vznikají různé studie, které se zabývají stávajícími včelařskými postupy a doporučeními, které je nutno dodržet s cílem získání certifikace ekologického medu. Většina včelařů stále chová a pracuje s druhem včel Apis mellifera syriaca, zatímco v trendu organického včelařství se více začíná prosazovat nový druh Apis mellifera ligustica.

Podle informaci Ministerstva zemědělství Libanonu se počty včelstev v posledních letech neustále zvyšují a dnes dosahují počtu 132 tisíc.

Testy kvality místně vyráběného tzv. organického medu vykázaly lepší hodnoty oproti dováženým produktům, což je i jeden z důvodů výrazného poklesu  importovaného medu. Libanonské včelařství  je tradičně založeno na vertikálních změnách polohy včelínů, které se během zimních měsíců, kdy jsou umístěny v nižších nadmořských výškách, přesouvají v letních měsících do vyšších nadmořských poloh. V zimním období jsou včely přikrmovány cukrovým sirupem a pylovými zrny.

Specifickým produktem Libanonu je nabídka medu z cedrových stromů (Asal al Arz), který produkuje pouze druh včel Apis mellifera syriaca, který snáší velké teplotní rozdíly libanonského klimatu. Cedrové stromy nemají květy, tudíž včely nemají klasický zdroj nektaru. Jako obživa jim však slouží kapky sladké vody, které vylučují mravenci živící se smůlou cedrovníků.

Libanonská certifikační agentura LibanCert v současné době intenzivně pracuje na standardizaci pravidel, které usnadní a stanoví postupy přechodu z tradičního na ekologické včelařství.

V Libanonu se všeobecně ekologické značení výrobků ukazuje jako velmi dobrý marketingový krok a proto přechod z tradičních včelařských postupů na ekologické standardy přináší výhody nejen v prodeji na místním trhu, ale také při exportu, který se čím dál více stává zdrojem získání volně směnitelných měn.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme