Ve dnech 21. – 22. 6. se uskuteční v Bruselu Evropské dny rozvoje

Ve dnech 21. – 22. 6. se uskuteční v Bruselu Evropské dny rozvoje (EDD), které v letošním roce budou realizovány pod názvem „Global Gateway: budování udržitelných partnerství pro propojený svět“.

Cílem akce, které se budou účastnit vysocí představitelé zemí z celého světa, je zhodnotit dosavadní vývoj strategie Global Gateway. EDD se budou věnovat pěti klíčovým tématům: digitální technologie, klima a energetika, doprava, zdraví, vzdělávání a výzkum. V rámci EDD se budou konat specializovaná zasedání týkající se geopolitických souvislostí, potřeby udržitelného financování a také zasedání o jednotlivých regionech. EDD bude mít podobu hybridní akce, kdy se očekává příjezd více než 2 500 účastníků z celého světa a dalších zhruba 10 000 se jí zúčastní online.

Registrace na EDD je otevřena do 6. června a přihlásit se je možné zde.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme