Ve Finsku byla spuštěna první česká větrná elektrárna

Finsko zažívá boom výstavby větrných elektráren a v rámci plnění svých závazků na snižování emisí poměrně výrazně mění svůj energetický mix. Tohoto trendu včas využila i firma Winda Power vlastněná Tomášem Krskem, která 7. listopadu 2020 ve Finsku oficiálně spustila svou první větrnou farmu Hirvineva s výkonem téměř 20 MW. Řadu dalších projektů na výstavbu větrných farem s celkovým výkonem stovky MW firma úspěšně připravuje.

Finská firma Winda Power, která je majoritně vlastněná českým investorem Tomášem Krskem prostřednictvím fondu Green Horizon Renewables (GHR), dne 7. listopadu 2020 oficiálně uvedla do provozu svou první finskou větrnou farmu Hirvineva nedaleko města Oulu. Elektrárna má instalovaný výkon 19,2 MW, což jí umožňuje zásobovat elektřinou cca 7 tisíc domácností. Výstavba probíhala od května 2019 a její celkové náklady činily 20 mil. EUR. Větrnou farmu tvoří 4 turbíny značky Nordex s rotorem ve výšce 155 metrů a průměrem rotoru 149 metrů.

Tomáš Krsek vstoupil se svým fondem Green Horizon Renewables jako majoritní akcionář do finského developera Winda Power v roce 2017. Souběžně s výstavbou větrné farmy Hirvineva firma pracuje na čtyřech dalších projektech o celkové instalované kapacitě 200 MW, které by měly být připraveny koncem tohoto roku. Tyto projekty už obdržely veškerá potřebná povolení a momentálně probíhají výběrová řízení na dodavatele hlavních komponent, tedy turbín a infrastruktury. Plánovaný termín spuštění těchto projektů je stanoven na rok 2022.

V raném stádiu příprav má firma Winda Power řadu dalších projektů větrných elektráren ve Finsku s výkonem další stovky MW. Firma se do budoucna hodlá soustředit zejména na komplexní přípravu výstavby projektů větrných parků, spíše než na jejich samotnou výstavbu či provoz.

Finsko je na prahu boomu výstavby větrných elektráren, kdy během následujících třech let prostřednictvím stovek nových větrných turbín plánuje navýšit podíl větrné energie na svém energetickém mixu ze současných 7 % až na 17 %, a měla by tak postupně překonat i podíl energie vodní. Efektivita moderních větrných parků se podstatně zvýšila a naopak náklady na jejich výstavbu se snížily natolik, že je nyní možné je budovat a provozovat čistě na tržním principu bez státních dotací.

Velvyslanectví České republiky v Helsinkách s fondem Green Horizon Renewables a Investiční skupinou Verdi Capital spolupracuje již od počátku roku 2018, kdy jim pomáhalo ve vyhledávání investičních příležitostí na finském trhu. Během posledních dvou let se zastupitelský úřad podílel na přípravě prezentačních a společenských akcí, jakož i pracovních jednání GHR a poskytoval i další související asistenci. Věříme, že úspěšná spolupráce bude probíhat i v budoucnu při přípravě nových projektů Winda Power.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autoři: Daniel Horák, ekonomický diplomat, zástupce velvyslance, Jana Arhio, ekonomická specialistka, ve spolupráci s firmou Winda Power.

• Teritorium: Finsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme