Ve francouzském Toulouse se jednalo o digitální budoucnosti Evropy

Ve dnech 21. – 22. června se ve francouzském městě Toulouse konalo v rámci francouzského předsednictví zasedání EU – Digital Assembly 2022, v rámci něhož se ministři EU mimo jiné shodli na spuštění specializovaného centra pro dárcovství digitálních technologií Ukrajině.

Ministři také podepsali prohlášení o klimatické transformaci vedoucí ke snížení ekologické stopy digitálního odvětví a projednali konkrétní opatření v oblasti imerzních technologií. Členské státy se dohodly na společném postupu a požádaly Komisi o podporu při definování konkrétních cílů v těchto oblastech. V rámci tohoto zasedání byla projednána i otázka navýšení počtu odborníků v oblasti IT, a to až na 20 milionů i jak zvýšit počet odvětvových odborníků využívajících pokročilé digitální technologie.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme