Ve Španělsku je důležité nabízet výrobky se šarmem

Českým výrobcům se ve Španělsku otevírá velká příležitost. Tamní firmy začaly být po krizi racionálnější a více srovnávají cenu a kvalitu.Přesně rok působí ve Španělsku ředitelka kanceláře CzechTrade Petra Jindrová. Madridskou pobočku otevírala po roční pauze a jedním z cílů bylo bourat stereotypy, s nimiž čeští exportéři k této zemi přistupují.

Jak byste charakterizovala současný postoj českých exportérů ke španělskému trhu?
Asi jako zbytečné vyčkávání. Stále přetrvává spousta stereotypů. Čeští výrobci ještě nestačili zaznamenat, že země již dávno není v krizi, ale naopak se tam odehrává transformace, která je velkou příležitostí. Španělsko si navíc mnozí lidé stále představují jako kraj slunce, pláží, vína, zpěvu, což je sice pravda, ale zároveň je to země s vyspělým průmyslem, jehož rozvoj mohutně podporuje stát.

Krize ovšem ekonomikou země bezesporu otřásla. Navíc ještě loni byla ve Španělsku i značně vyhrocená politická situace. I ta už se stabilizovala?
Politická situace se stabilizovala po posledních parlamentních volbách, které se uskutečnily vloni v červnu. Stav ekonomiky je v posledních letech více než optimistický. Španělsko dva roky po sobě obhájilo evropské prvenství v meziročním růstu HDP. Loni se navíc, po několika letech deflace, podařilo stabilizovat inflaci na zdravé dvouprocentní míře. Pro letošek se očekává pokračování v této tendenci a meziroční růst HDP ve výši 2,7 procenta, a ve stejné výši se předpovídá i pro rok 2018.

V čem je aktuální transformace země příležitostí pro české exportéry?
Ekonomická krize zasáhla do původního fungování ekonomiky. Narušily se obchodní vztahy i distributorské kanály, mnoho firem zaniklo. To donutilo španělské podniky nejen poohlížet se po nových trzích, ale také hledat nové dodavatele výrobků. Hlavním obchodním partnerem je Německo, Španělé jsou tedy zvyklí na vysokou kvalitu, za kterou si byli v minulosti ochotni připlatit. Nyní jsou španělské firmy racionálnější, více přemýšlejí, srovnávají cenu a kvalitu. Tady je podle mě velká příležitost pro české výrobce.

Můžeme konkurovat domácí produkci s výrobky zhotovenými u nás? Jak je to s platy?
Platy ve Španělsku a Portugalsku jsou sice na chvostu západních zemí Evropské unie, ale stále jsou výrazně vyšší než v Česku. Průměrná mzda ve Španělsku je zhruba na polovině toho, co v Německu. Ovšem průměrná mzda v Česku je na polovině toho, co si průměrně vydělají španělští pracovníci. Že je u nás práce levnější než ve Španělsku, má tedy také určitý vliv na export našeho zboží do této země, přitom kvalitou si s německou produkcí nezadáme.

Je už ve Španělsku po krizi dostatečná kupní síla, jsou tam investoři?
Těsně po krizi jsme nedoporučovali orientovat se na spotřební zboží, protože klesly mzdy a chyběla kupní síla. To se ale mění. Je tam vrstva velmi bohatých lidí, kteří si ovšem budou kupovat hlavně osvědčené světové značky, u těch zabodujeme jen s některými mimořádnými produkty. Ale střední a nižší třída už opět pomalu roste a s ní i poptávka po nových kvalitních značkách za rozumnou cenu. Stabilizoval se bankovní sektor a vzpamatovává se průmysl.

Co to znamená pro tuzemské podnikatele?
Centrální i regionální vlády začaly realizovat mnoho dotačních programů právě na podporu průmyslu. V rámci projektu Evropa 2020 využívají evropské dotace především na modernizaci strojů, digitalizaci průmyslu a další. Španělsko loni obdrželo po Itálii nejvíce dotací z Evropského investičního fondu (EIF). Za dva roky získalo celkem 3,42 miliardy eur, zhruba 40 procent z toho šlo na projekty rozvoje malých a středních podniků. Ty přitom hledají nová inovativní řešení za přijatelnou cenu, což jim české firmy umí nabídnout.

Desatero pro obchodování se Španělskem

Španělsko zároveň patří do první desítky zemí OECD, které čerpají ze zahraničí nejvíce kapitálu. Během roku 2016 zahraniční investoři vložili do španělských firem okolo 32,2 miliardy eur. Nejvíce investují firmy z Lucemburska, Nizozemska či Francie. Najdou se ale také tuzemští investoři, přičemž nejvýznamnější české investice najdeme hlavně v ovocnářství. V poslední době české firmy zaměřují svou pozornost také na nákup realit, cestovní ruch, reklamní služby. Své pobočky má ve Španělsku okolo dvou desítek českých firem.

Jaká je historie obchodních vztahů se Španělskem?
Zatímco po pádu frankistické diktatury byly diplomatické vztahy mezi Španělskem a tehdejším Československem obnoveny již v roce 1977, obchod se rozvíjel velmi pozvolna. Ještě v roce 2000 byla vzájemná obchodní bilance pro Českou republiku negativní, což se změnilo až v letech 2003–2004, tedy s naším začleněním do Evropské unie. V posledních třinácti letech český export zažíval kontinuální růst, který nepřerušila ani ekonomická krize. V letech 2008a2009 jsme sice zaznamenali pokles v porovnání s předešlými roky, nicméně již v roce 2010 se český vývoz do Španělska dostal na předkrizovou úroveň a od té doby stále stoupá. V roce 2016 dosáhl rekordních čísel, když jsme do Španělska vyvezli zboží v hodnotě více než čtyři miliard eur. Vývoz byl navíc doprovázen nejvyšším saldem v celé historii spolupráce. Přesto jsem ale přesvědčena, že potenciál španělského trhu ještě zdaleka nevyužíváme.

Které obory jsou pro české exportéry perspektivní?
Potravinářství, zdravotnická technika a vodohospodářství, ICT, přesné strojírenství, sportovní potřeby a potřeby pro seniory. Vždy platí, že výrobce musí přijít s nějakou inovací, reakcí na nové trendy. V potravinářství se otevírá velký trh se zdravými, dietními či bio potraviny, dětskými produkty nebo potravinami bez lepku a laktózy. Ve zdravotnictví nastal boom produktů pro seniory. Rozvíjí se vodní a odpadové hospodářství, energetické využití odpadů, zájem je o úsporné a ekologické čističky vody. Ve strojírenství mohou firmy najít uplatnění v digitalizaci průmyslu, v aplikaci smart technologií, ale také se subdodávkami pro mezinárodní projekty třeba směrem do Latinské Ameriky nebo Afriky. Exportéři zejména ze západních zemí tyto možnosti hojně využívají. Čeští výrobci zatím zaostávají.

Jak nejlépe vstoupit na španělský trh?
Nejrychlejší cesta na španělský trh vede bezesporu přes místního distributora, který má k dispozici síť svých obchodních partnerů. Distributoři vesměs obsluhují dvě až tři autonomní oblasti, kterých je ve Španělsku celkem 17 a mají svá specifika, jejichž znalost je výhodou. Než se firma rozhodne uzavřít exkluzivní smlouvu na celý trh, doporučujeme nastavit takzvané testovací období, aby si česká firma hned na začátku spolupráce prověřila svého partnera a jeho možnosti. Na rozdíl od Česka mají ve Španělsku dobré jméno obchodní zástupci. Na tamním trhu existuje několik sdružení obchodních zástupců, které mají své vlastní rozsáhlé databáze a kontakty. Jsou to například CGAC sdružující obchodní zástupce pro celé Španělsko nebo sdružení COAC ve Valencii. Další variantou je založení pobočky či reprezentační kanceláře. Tehdy doporučujeme spolupráci s místní účetní či daňovou firmou.

Jsou obchody se Španělskem bezpečné?
Dle OECD patří Španělsko mezi země s vyspělými finančními trhy, u kterých jsou tržní sazby komerčních finančních institucí dostatečnou ochranou. V případě nějakých sporů je vymahatelnost dluhu reálná tehdy, když si česká firma včas zažádá u tamního soudu o zapsání do seznamu věřitelů. I v takových složitých situacích se mohou čeští exportéři obrátit na zahraniční kancelář CzechTrade. Můžeme asistovat při jednáních s místními orgány, případně doporučit advokátní nebo účetní kanceláře.

Petra Jindrová – ředitelka kanceláře CzechTrade v Madridu

petra.jindrova@czechtrade.cz

Vystudovala mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze a studovala také na univerzitě v Santiagu de Compostela ve Španělsku. Hovoří plynně anglicky a španělsky. Zkušenosti z mezinárodního obchodu získala na pozici area sales manager pro Španělsko a Latinskou Ameriku ve společnosti Preciosa. Ředitelkou kanceláře CzechTrade v Madridu se stala v srpnu roku 2016.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ivana Gračková. Foto: Libor Fojtík.

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme