Ve Švédsku roste poptávka po IT službách i zájem o zahraniční partnerství

Švédský trh služeb v sektoru informačních technologií roste meziročně o cca 10 %. Poptávka po specializovaných IT službách je vysoká a více než polovina jich musí být outsourcována.

V roce 2021 obrat z outsourcovaných IT služeb dosáhl 4 miliard eur. Českým firmám se nabízí řada příležitostí ke vzájemné spolupráci při vývoji softwaru, webových a mobilních aplikací, zajišťování podpory a servisu či poskytování cloudových služeb. Švédsku navíc chybí IT specialisté.

Kancelář plná lidí, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Švédsko je jednou z technologicky nejvyspělejších zemí světa. V žebříčku digitální konkurenceschopnosti (Digital Competitiveness Ranking 2021) patří Švédsku 3. místo na světě. V zemi působí mnoho známých světových technologických firem z různých průmyslových odvětví jako například Spotify, Skype, Ericsson, Electrolux, Truecaller, µTorrent, Klarna, Mojang nebo King.

Konkurenční přednosti Švédska spočívají v 5G/6G, internetu věcí, datových centrech, cloud a edge computingu. Švédsko zaujímá přední roli ve vývoji pokročilých digitálních technologií v oblastech umělé inteligence, pokročilé analýzy, fintech, rozšířené a virtuální reality, gamifikace, vizualizace a kybernetické bezpečnosti.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Největší severský trh

Na Švédsko připadá více než 40 % severského IT trhu, následují podle podílů Dánsko, Norsko a Finsko. Před pandemií švédský IT trh rostl meziročním tempem o cca 10 % a přepokládá se, že minimálně stejné tempo růstu bude dosaženo v roce 2022. Více než polovina IT služeb ve Švédsku je outsourcována a poptávka po IT službách přesahuje úroveň 4 miliard eur.

Jedním z nejdůležitějších odvětví je vývoj softwaru. Přibližně třetina švédských společností má vlastní softwarový vývoj a téměř polovina velkých společností bez ohledu na odvětví rozvíjí své vlastní softwarové produkty. Mnoho švédských společností ale nestíhá vyvíjet nová softwarová řešení a pokrývat svoji vývojovou kapacitu. Proto se zvyšuje potřeba spolupráce se zahraničními outsourcingovými partnery.

Další významnou oblastí je vývoj webu a mobilních aplikací směřujících do řady profesních oblastí, například do systémů elektronického obchodování. Mobil a tablet jsou dnes nejběžnějšími zařízeními pro navázání kontaktu se švédskou společností a jejími webovými stránkami. To klade velké nároky na vývoj mobilních aplikací. Proto se toto odvětví ve Švédsku velmi dynamicky rozvíjí a zákazníci a uživatelé v této oblasti rychle přibývají.

Ilustrační fotografie

Poptávka po zajišťování podpory a servisu

Společně s rostoucím trhem se zvyšuje poptávka po zajišťování podpory a servisu, což souvisí s rozšiřujícím se programovým portfoliem. Velká část IT podpory a servisu musí být zajišťována přímo na místě ve Švédsku, značné prostředky ale švédské firmy utrácí za call centra v jiných zemích.

Téměř na všech „švédských“ pracovištích je potřebná dobrá znalost švédštiny, nicméně angličtina se stále více stává doplňkem švédštiny, případně i její náhradou. Nezbytnou součástí dynamické digitalizace jsou cloudové služby zahrnující e-mailové služby, úložiště dat, řízení projektů online atd. Švédské společnosti velmi často pracují v cloudech a potřebují nová řešení šitá na míru.

Další příležitosti ke spolupráci přinášejí nové trendy a technologie jako internet věcí, umělá inteligence, strojové učení, blockchain či big data. Segmenty umělé inteligence a strojového učení rostou ve Švédsku meziročním tempem cca 70 %, resp. 60 %.

Švédský ICT sektor již také dlouho postrádá odborné specialisty. Zpráva Švédské asociace ICT průmyslu uvádí, že v roce 2024 bude deficit pracovníků představovat 70 000 volných pozic. Oblasti, ve kterých budou potřeba specialisté, zahrnují celý digitální řetězec, od datové vědy a umělé inteligence, přes vývoj her, kybernetickou bezpečnost, cloudové služby, internet věcí, až po e-commerce, projektové řízení a odborné znalosti v obchodních oblastech.

Kde hledat švédské obchodní partnery

Jednou z možností, jak se dostat do kontaktu s potenciálními zákazníky ve Švédsku, je zúčastnit se specializovaných veletrhů či konferencí zaměřených na ICT sektor. Jedná se například o veletržní akce Stockholm Tech Show, STHLM Fintech Week, Exertis EXPO, itSMF EXPO, Svelte Summit a konference WEBBDAGARNA, Internetdagarna či Devsum.

Další možností pro české ICT firmy, jak se představit švédským partnerům a navázat obchodní kontakty, je zúčastnit se proexportně zaměřených akcí zaměřených na ICT sektor, které připravuje Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu. Jedna z takových akcí se uskuteční na podzim 2022.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko). Autoři: Martin Bašta, zástupce velvyslance a ekonomický diplomat, Magdalena Chorá, stážistka.

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme