Ve Vietnamu se konala globální konference o udržitelném potravinovém systému

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Organizace spojených národů (OSN) poskytly výhled pro trh se zemědělskými komoditami.

Zemědělský výhled na nadcházející desetiletí (období let 2023–2032) je zpracovaný na základě informací od členských zemí a mezinárodních komoditních organizací. Základem projekcí v tomto výhledu na příští dekádu je Světová ekonomická zpráva Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Ilustrační fotografie

Konferenci v Hanoji zahájil pan Tran Luu Quang, vietnamský vicepremiér, přičemž zazněla dvě zásadní témata, a to plýtvání potravinami a výhled pro zemědělství.

Odhady spotřeby potravin se provádějí kombinací analytických metod pro výpočet potravinových ztrát a plýtvání. Do roku 2030 je cílem snížit množství potravinového odpadu na obyvatele v maloobchodech a u spotřebitelů na polovinu a dále snižovat ztráty potravin ve výrobních a dodavatelských řetězcích.

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Celosvětově se asi jedna třetina potravin vyrobených k uspokojení lidské poptávky vyplýtvá během procesu „z farmy na stůl“. Nezanedbatelné množství se „ztratí“ také během sklizně, zpracování, přepravy a skladování. Celkové ztráty dosahují každý rok 940 mld. USD a platí pravidlo, že čím je země rozvinutější, tím méně plýtvá potravinami. Průměr pro rozvinuté země je 32 % oproti 57 % potravinového odpadu v méně rozvinutých zemích.

Plýtvání potravinami ve Vietnamu je extrémní, země v něm zaujímá druhé místo v celé Asii a Tichomoří a objem je dvakrát větší než ve vyspělých ekonomikách světa. Plýtvání potravinami ve Vietnamu představuje více než 8 mil. tun odpadu ročně, což odpovídá hodnotě 3,9 mld. USD, či téměř 2 % současného HDP. Světová banka (WB) uvádí, že na každých 10 tun odpadu ve Vietnamu připadá 5–8 tun biologicky rozložitelného odpadu, přičemž většinu tvoří potravinový odpad. Nutno doplnit, že domácnosti odpad ve Vietnamu dosud nijak netřídí.

Ilustrační fotografie

Ekonomický růst se v příštím desetiletí očekává mezi 2,6 a 2,7 % ročně. Ceny energií by měly v letošním roce klesat a poté až do roku 2032 pomalu růst. U zemědělských komodit bude v příštím desetiletí průměrný roční růst 1,3 %, což je pomalejší tempo než v předchozím desetiletí, protože se očekává zpomalení růstu populace i příjmů obyvatel.

Zemědělských produktů používaných jako krmivo pro chov zvířat a akvakulturu přibývá, což tlačí na expanzi a zintenzivnění živočišné výroby v zemích s nízkými a středními příjmy populace. To povede k rychlému nárůstu poptávky po krmivech pro zvířata v příštím desetiletí. Naproti tomu v zemích s vysokými příjmy bude mít nižší růst živočišné výroby a efektivnější krmení, ve srovnání s posledním desetiletím, za následek pomalejší růst poptávky po krmivech.

Očekává se, že poptávka po surovinách pro biopaliva první generace v příštích deseti letech pomalu poroste nejvíce v Indii a Indonésii. Na dalších klíčových trzích (EU aj.) poptávka po surovinách pro biopaliva první generace poklesne, a sice v důsledku poklesu dopravy poháněné fosilními palivy. Celkově se očekává nárůst podílu celosvětového využívání třtinového oleje a biopaliv z rostlinných olejů, zatímco podíl kukuřice na biopalivech by měl klesat.

Růst celkové světové zemědělské produkce zřejmě zůstane na úrovni 1,1 % ročně. Většina tohoto růstu se bude odehrávat v zemích s nízkými a středními příjmy. Výhledová zpráva předpovídá, že i když přístup k potravinám bude stále lepší a lepší, ceny energií a zemědělských vstupů (např. hnojiv) budou nadále růst, což pravděpodobně povede ke zvýšení výrobních nákladů, k rostoucí inflaci a větší potravinové nejistotě.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme