Ve Zlínském kraji se spojily instituce podporující podnikání a inovace do platformy ZLINNOVATION

Platforma chce posílit vzájemnou spolupráci a společnou prezentaci veškerých aktivit směřujících k podpoře podnikání pod jednotnou marketingovou značkou.

Zlínský kraj má nejpočetnější a nejrozvinutější strukturu pro budování přívětivého inovačního prostředí v rámci celé České republiky. Tato infrastruktura zahrnuje širokou škálu služeb související se zahájením podnikání až po služby pro etablované podnikatele, např. propojování firem s výzkumnými institucemi, mezinárodní spolupráce, technologický transfer, expertní poradenské služby či vzdělávání. Ve Zlínském kraji však doposud neexistovala jednotná prezentace nabídky podpůrných služeb směrem k podnikatelům, studentům nebo veřejnosti. 

Zlín

Nově vzniklá platforma ZLINNOVATION v sobě soustřeďuje služby a informuje o nich prostřednictvím webových stránek ZLINNOVATION. Účelem platformy je posílení vzájemné spolupráce a společná prezentace veškerých aktivit směřujících k podpoře podnikání a pod jednotnou marketingovou značkou ZLINNOVATION.

„Vše na jednom místě. A přehledné a jednoduché vyhledání pro zájemce. To je hlavní záměr webu. Na jednom místě se dozví, jaké služby jsou k dispozici a na koho konkrétně se může obrátit. Platforma mu pomůže při řešení aktuální potřeby, tak i do budoucna, protože bude vědět, že ve Zlínském kraji existuje síť partnerů a na sebe navazujících služeb pro každou fázi rozvoje podnikání.“ říká Martina Běťáková, RIS3 manažerka z Technologického inovačního centra ve Zlíně.

Platforma ZLINNOVATION je inovativní komunikační nástroj, který nabízí prezentaci všech zapojených institucí v několika sekcích, které vychází z časové osy podpory podnikání a jsou jimi kategorie pojmenované Kreativita a podnikavost, Nápad, Výzkum a vývoj, Lidský potenciál a Koučing a expanze. Prezentované subjekty zde zároveň mohou zveřejňovat novinky, nabídky spolupráce a či vzdělávací akce, které pořádají.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zahájila prototypovou výrobu baterií

Na zajištění aktivit platformy se podílí podpůrné subjekty na bázi dobrovolnosti a zastřešuje ji v roli koordinátora právě Technologické inovační centrum. Dalšími členy platformy jsou: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (regionální zastoupení), Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, Czechitas Zlín, Czech Marine Cluster, Industry Servis ZK, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Moravský letecký klastr, Plastikářský klastr, Podnikatelský inkubátor Panský dvůr Kunovice, Technologická agentura ČR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a její Centrum transferu technologií – Univerzitní institut UTB ve Zlíně, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, Zlínský kraj a Zlínský kreativní klastr.

„Platforma je otevřena dalším subjektům, které by chtěly posílit inovační infrastrukturu kraje. V jednotě spolupráce a společné prezentace vnímáme sílu a hlavní výhodu komunikace služeb směrem ke klientům” uvedla Martina Běťáková.

Vznik platformy ZLINNOVATION byl podpořen v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II.

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj

Doporučujeme