Vědci spolu s firmami hledají řešení pro energetiku, chtějí podpořit strategii ČR

Výměna informací, představení dosavadních výsledků dílčích projektů a zejména diskuze o přípravě strategie, která České republice zajistí dlouhodobou energetickou nezávislost a udržitelnost, byla hlavním úkolem nedávného workshopu Národního centra pro energetiku II.

Šestiletý projekt za 873 milionů korun řídí Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO, na jeho 11 dílčích projektech spolupracují zástupci akademické sféry a průmyslových firem.

Workshop Národního centra pro energetiku II | VŠB-TUO

Projekt navazuje na předchozí Národní centrum pro energetiku I, do nějž se v minulých letech zapojilo 24 subjektů. Národní centrum pro energetiku II odstartovalo letos v lednu a propojuje 34 partnerů, kteří jsou inovačními lídry v oblasti moderní, udržitelné energetiky. Jeho hlavními tématy jsou konverze energie, její přenos a distribuce, užití a akumulace s velkým důrazem na využití v praxi.

„NCE I udělalo spoustu práce, získali jsme řadu významných výstupů, ale především z důvodu  pandemie covid-19 jsme neměli dostatek času prodiskutovat jejich přesah a provázanost. NCE II bude jiné. Hlavním cílem je především sladění  různých pohledů,  přístupů k řešení a na základě toho příprava komplexní strategie pro dekarbonizaci. Pro její naplnění se od nás očekávají konkrétní řešení, protože díky propojení velké řady odborníků z výzkumu s firmami k tomu máme velký potenciál. Chceme se dostat i do diskuze ohledně přípravy nové legislativy, kterou pro energetickou tranzici jako země potřebujeme, a propsat do ní hlavní myšlenky NCE II,“ uvedl hlavní řešitel a ředitel CEET Stanislav Mišák.

„Projekt má pomoci vyřešit problémy energetiky. Ukazuje, jak široký inovační potenciál od oblasti řízení energetických sítí přes teplárenství až například po energetické využití odpadu máme a že propojení mezi akademickou sférou a firmami funguje a může přinést nová řešení,“ domnívá se ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Richard Vidlička.

Strategické návrhy očekává od NCE II také zástupce Moravskoslezského kraje a předseda představenstva Moravskoslezského Vodíkového Klastru Daniel Minařík. „Nebojím se říct, že NCE II má velký potenciál nás vyvést z energetické bažiny, v níž bychom se mohli zanedlouho utopit. Mělo by říct a dělat to, co podle odborného názoru má smysl, a podílet se v dané oblasti na vizi České republiky,“ uvedl.

Ilustrační fotografie

Do projektu jsou zapojeni i průmysloví partneři. Jedná se o 25 podniků, které jsou inovačními lídry v oboru energetika. Jedním z nich je i Veolia Energie ČR.

„Běžně spolupracujeme s firmami, které sice nabízejí produkt, ale postrádají vlastní základní výzkum. Naopak VŠB-TUO a další partneři tuto možnost mají a jsou schopni proces dotáhnout do finální podoby. Toho se snažíme využít. Očekáváme návrhy pro řešení, ale také inspiraci a nové nápady, které pro nás mají potenciál. Osobně se v projektu věnuji vodíku, což je pro naši společnost velmi důležité téma a máme v plánu tuto technologii společně dále rozvíjet. Vědci mají know-how a my máme vůli,“ uvedl Arnošt Gross z Veolia Energie ČR.

V souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni, včetně evropské Zelené dohody, se NCE II zaměřuje na využití nízkouhlíkových technologií s velkým důrazem na vodík a rovněž na analýzy socioekonomických dopadů, které tyto technologické změny mohou vyvolat.

Výzkum zahrnuje celou řadu interdisciplinárních témat z oblasti moderní energetiky, environmentálního inženýrství, ale také z energetického strojírenství a nejnověji z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Napříč technickými tématy prochází problematika legislativy, digitalizace a socioekonomiky.

Projekt potrvá do konce roku 2028 a je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence a z prostředků EU v rámci Národního plánu obnovy.

• Oblasti podnikání: Energetika | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme