Vědci varují: spalování biomasy škodí klimatu

Nejen členské země Evropské unie usilují o co možná nejvyšší podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a tepla. Součástí řešení je i biomasa. Jenže podle studie, kterou zpracoval tým vedený Johnem Stermanem z prestižního Massachusetts Institute of Technology, může kácení lesů a spalování dřeva způsobit více emisí než spálení uhlí o stejné hmotnosti.

Jako jediné ekologicky výhodné řešení vychází prosekávání lesa. Pokud se les vykácí metodou holosečí, tak podle Stermanova výpočtu trvá 82 let, než nově vysázené stromky vynahradí emise vyvolané tím, že jejich předchůdci proletěli komínem. V případě, že les není obnoven a na jeho místě vyroste například dálnice a průmyslová zóna, tak platí jednoduchý závěr: spálení uhlí uškodí klimatu méně.

Dřevo vytěžené metodou holosečí není z pohledu emisí o mnoho lepší než uhlí. Studie varuje též před rychle rostoucími dřevinami.Studie dále varuje před nahrazováním původních lesů plantážemi rychle rostoucích dřevin. Jejich problém je právě v tom, že rostou příliš rychle a že během svého krátkého života nedokážou vynahradit emise oxidu uhličitého ze spáleného dřeva.
 
Zatímco zpochybňování ekologického přínosu kapalných biopaliv se objevuje již od počátku desetiletí, kritika spalování biomasy narůstá až v posledních několika letech. Například i Němci už zaregistrovali, že roste jejich podíl na emisích jemných prachových částic. Terčem kritiky je též britský přístup. Britové dovážejí ze zámoří 13,5 milionu tun dřeva ročně, aby jej mohli – s nízkou účinností – spálit v předělaných uhelných blocích.

Převzato z týdeníku Euro, Autor: David Tramba

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme