Vědecko-technologický park Černé Hory má zájem o spolupráci s českými partnery

Dne 4. června 2020 se velvyslanec České republiky v Černé Hoře pan Karel Urban sešel s ředitelem Vědecko-technologického parku Černé Hory panem Veliborem Boškovićem. Během jednání černohorská strana opakovaně projevila zájem o navázání konkrétní spolupráce s českými partnery, ať už v rámci sdílení zkušeností v oblasti moderních technologií, výměny expertů nebo B2B.

V úvodu jednání poděkoval ředitel Vědecko-technologického parku (NTP) Velibor Bošković za pomoc, kterou velvyslanectví České republiky poskytlo černohorské straně během pandemie covid-19. Vláda Černé Hory chce, mimo jiné na základě zkušeností s dopadem koronavirové krize, dosáhnout částečného přeorientování ekonomiky země, která z podstatné části doposud stála na příjmech z turismu. Jednou z cest, po kterých se chce Černá Hora vydat, jsou inovativní technologie. S ohledem na rozsáhlé zkušenosti České republiky, existuje v tomto sektoru značný potenciál pro navázání bilaterální spolupráce.

Experti NTP mají zájem navštívit česká technologická/inovativní centra a jednat s partnery z vědeckých pracovišť i firem na téma moderních technologií. Nabízí se i prostor pro vzájemnou výměnu expertů nebo navázání spolupráce B2B. Podle velvyslance Urbana je právě oblast moderních technologií skvělou příležitostí pro další prohloubení česko-černohorské spolupráce.

Vědecko-technologický park Černé Hory vznikl ve spolupráci vlády Černé Hory, ministerstva vědy a Univerzity Černé Hory. Svoji činnosti zahájil v září 2019. Za vznikem NTP stojí vize komercionalizace vědeckého výzkumu s důrazem na oblast moderních technologií, rozvoj inovativních společností, ale zároveň i vytvoření platformy pro setkávání a spolupráci vědců, výzkumníků a dalších expertů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Podgorici (Černá Hora).

• Teritorium: Černá Hora
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme