Vědecko-výzkumná komunita na Kypru využívá síť Euraxess

Síť Euraxess poskytuje příležitosti nejen pro výzkumné pracovníky, kteří chtějí pracovat v jiné evropské zemi, ale také pro vědecké organizace hledající mezinárodní talenty. Součástí evropského výzkumného prostoru je také Kypr.

Organizací Euraxess Bridghead pro Kypr je Research & Innovation Foundation (RIF), která také funguje jako servisní středisko nabízející pomoc všem výzkumným pracovníkům, kteří projeví zájem působit na Kypru.

Ilustrační fotografie

RIF je také členem Euraxess Startup Hub, síťového programu na podporu akademiků – podnikatelů, zřízeného výzkumnými a finančními organizacemi z Bosny a Hercegoviny, Kypru, Estonska, Izraele, Lucemburska, Černé Hory a Srbska s účastí desítek externích stakeholderů a dalších aktérů v národních startupových ekosystémech těchto zemí. Euraxess Startup Hub je součástí projektu Euraxess Hubs financovaného Evropskou komisí prostřednictvím programu Horizont 2020.

Na Kypru se Euraxess skládá z dalších 11 center:

Pokud máte zájem připojit se k vědecko-výzkumné komunitě v Kyperské republice, podívejte se na aktuální seznam nabízených pozic.

Využít lze také programu COST (European Cooperation in Science and Technology), který si klade za cíl podpořit progresivní vědecké metody vedoucí k novým konceptům a produktům. Přispívá tak k posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit. Zastřešující organizací pro tento program na Kypru je též Research and Innovation Foundation – národní orgán odpovědný za podporu a propagaci výzkumu, technologického rozvoje a inovací na Kypru, který vypisuje řadu výzev.

Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven být maximálně nápomocen všem výzkumným pracovníkům i vědeckým pracovištím a univerzitám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr). Autor: David Hrdoušek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme