Vědecko-výzkumná spolupráce předmětem jednání velvyslance na Kazašské národní univerzitě

Dne 4. února 2020 se v prostorách Kazašské národní univerzity Al-Farabi (KazNU) v Almaty uskutečnilo setkání velvyslance ČR Rudolfa Hykla s prvním prorektorem univerzity Muchambetkali Burkitbajevem k otázkám vzájemné spolupráce v oblasti vědy a aplikovaného výzkumu.

Na jednání byli dále přítomni prorektor pro vědu Askar Chikmetov, ředitel odboru vědy a výzkumu Serik Muchambetžanov a vedoucí oddělení atestace vědeckých pracovníků Renata Kudajbergenova. Velvyslance na jednání doprovodila ekonomická diplomatka Olga Kalinová. Cílem setkání s vedoucími pracovníky univerzity byla identifikace potenciálních oblastí vědecko-technologické spolupráce mezi zeměmi.

V úvodu setkání velvyslanec představil Českou republiku jako inovativní centrum, kde se úspěšně rozvíjí start-upy, technologická centra, vědecký a aplikovaný výzkum za podpory státních institucí. Prorektor Burkitbajev následně vysvětlil vývoj a aktuální stav vědeckého-výzkumného systému v Kazachstánu a nastínil perspektivní oblasti pro rozvoj bilaterální spolupráce. Velvyslanec následně navštívil moderní situační centrum na univerzitě, výzkumnou laboratoř Samsung a národní institut nanotechnologií v areálu KazNU.

Historicky v Kazachstánu existovala od druhé světové války Akademie věd, která se v 90. letech fakticky rozdělila na desítky institutů nejčastěji pod střechou největších kazachstánských univerzit. Česko-kazachstánská spolupráce mezi univerzitami a výzkumnými instituty se prozatím drží spíše na úrovni akademické mobility. Existují taktéž velké firemní celky často se zabývající těžbou a provádějící vlastní výzkum.

Na vládní úrovni je v Kazachstánu klasická věda a výzkum zaštítěny Ministerstvem školství a vědy, kdežto technologický vývoj a inovace nedávno vytvořeným Ministerstvem digitálního rozvoje, inovací a aerokosmického průmyslu. Cílem nového ministerstva je poskytování grantů, podpora start-upů a financování inovačních projektů v oblastech kosmického průmyslu, informační bezpečnosti, státních služeb a telekomunikací.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Kazachstán
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme