Vědeckovýzkumný hub LERCO za 1,8 miliardy chce Ostravská univerzita začít stavět letos na podzim

Ostravská univerzita (OU) vyhlásila veřejnou zakázku na generálního dodavatele stavby nového vědeckovýzkumného centra Life Environment Research Center Ostrava (LERCO) za bezmála 700 milionů, celkový rozpočet strategického projektu dosahuje 1,874 miliardy korun.

30. ledna 2023 univerzita podala projekt do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), aby tak zajistila financování. Ve vědeckovýzkumném centru LERCO v Ostravě Vítkovicích má pracovat 9 výzkumných týmů v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví, které mají ambice světové úrovně.

Nové vědeckovýzkumné centrum Life Environment Research Center Ostrava (LERCO) | Ostravská univerzita

Ostravská univerzita projekt připravuje několik let, hotová je veškerá projektová dokumentace stavby i stavební povolení a stavět se může začít na podzim 2023. Otevření je plánováno na rok 2025 a dokončení v plném rozsahu na rok 2027.

Před třemi týdny, 30. ledna 2023, byl podán projekt LERCO do výzvy OPST Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP), který má být zdrojem financování. Jde o druhý podaný projekt v této výzvě v kraji.

Součástí projektu špičkového vědeckovýzkumného centra LERCO v areálu Lékařské fakulty (LF) v Ostravě Vítkovicích bude nejlepší přístrojové a technické vybavení. Pracovat zde bude 9 vědeckých týmů v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví posílených o excelentní vědecké pracovníky a zahraniční experty. Potkávat se zde budou odborníci z Lékařské, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty OU, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO) i lékaři z praxe z Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Propojení s komerčním sektorem zajistí spolupráce s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC).

Nové vědeckovýzkumné centrum Life Environment Research Center Ostrava (LERCO) | Ostravská univerzita

„Pro výzkumné týmy, které budou v LERCO působit je nutné zajistit kvalitní infrastrukturní zázemí, které dosud v kraji chybí. Celkově projekt pracuje s rozpočtem 1,847 miliard. Z prostředků projektu, za více jak 700 milionů, bude postavena nová výzkumná budova v areálu LF, která se nachází v bývalé Nemocnice Ostrava-Zábřeh. Vybavená bude špičkovými přístroji,“ popisuje profesor Roman Hájek prorektor pro strategii a rozvoj OU.

Věda a výzkum je jedním ze základních pilířů podporujících transformaci Moravskoslezského kraje. Vědeckovýzkumné centrum LERCO Ostravské univerzity je jedním ze strategických projektů.

„V Moravskoslezském kraji se prostřednictvím projektu LERCO budou rozvíjet ohniska excelentního výzkumu s širokým dopadem, jako je zlepšení zdravotní péče obyvatel, rozšíření nabídky vzdělávání o atraktivní studijní obory na trhu práce, zvýšení atraktivnosti regionu pro odborníky v oblasti biomedicínských věd, ale i propojení s komerčním sektorem nebo zvýšení prestiže kraje,“ jmenuje Roman Hájek.

Nové vědeckovýzkumné centrum Life Environment Research Center Ostrava (LERCO) | Ostravská univerzita

Každá oblast projektu je už teď vyřešená do nejmenšího detailu. Jedním z posledních kroků tříleté přípravy je vyhlášení veřejné zakázky na generálního dodavatele pětipatrové stavby za téměř 700 milionů.

„Projekt byl připravován 3 roky. Velmi pečlivě byly vybrány výzkumné týmy biomedicínských oborů s vysokým odborným potenciálem, které mají ambici stát se excelentním pracovištěm mezinárodní úrovně. Pro výstavbu máme zajištěné stavební povolení a veškerou nutnou dokumentaci. Ve čtvrtek 23. února jsme vyhlásili veřejnou zakázku na dodavatele stavby a začít stavět by se mělo už letos nejpozději na podzim. Otevření je plánováno na začátek roku 2026 a dokončení v plném rozsahu na rok 2027,“ uzavírá Roman Hájek.

Redakčně upravená tisková zpráva Ostravské univerzity

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme