Vědu, výzkum a inovace podporují na Kypru stát, nadace i soukromníci

Věda, výzkum a inovace patří k nejdůležitějším vládním agendám většiny států. Kypr není výjimkou a pro firmy podnikající v těchto oblastech připravil řadu programů na podporu financování a propagaci jejich projektů.

Na vládní úrovni má agendu vědy, výzkumu a inovací (VVI) na starost Ministerstvo pro výzkum, inovace a digitální strategii (MVIDS). Základním dokumentem ministerstva je Národní strategie digitalizace 2020–2025. Jedná se o klíčový dokument k urychlení digitální transformace Kypru. Jejím úkolem je dosažení čtyř strategických cílů: technologie sloužící lidem, pulzující udržitelné a odolné digitální ekonomiky, otevřené demokratické a inkluzivní digitální společnosti a zelená digitální tranzice ekonomiky země.

Ilustrační fotografie

Ministerstvo podporuje inovace i prostřednictvím udělení takzvaného Certifikátu inovativního podniku, který je vydáván jako podpůrný nástroj pro využívání daňových pobídek pro fyzické osoby, které investují do inovativního malého a středního podniku. Z konkrétních projektů lze jmenovat například E-government 2020–2025 zahrnující digitalizaci a zabezpečení vládních systémů.

Kypr má úřad hlavního vědce (Chief Scientist), kterého jmenuje prezident. Je nedílnou součástí systému správy výzkumu a inovací a z moci úřední zastává řadu funkcí – je například členem Národní rady pro výzkum a inovace (NBRI), předsedou správní rady Nadace pro výzkum a inovace (RIF) a předsedou Výboru koordinátorů výzkumu a inovací MVIDS.

Nadace pro výzkum a inovace (RIF) je národní orgán, který má na starosti podporu a propagaci výzkumu, technologického rozvoje a inovací na Kypru. Na stránkách RIF lze nalézt komplexní informace o VVI na Kypru, včetně vyhlašovaných tendrů.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Neziskový sektor s globálním přesahem

Důležitým článkem v kyperském systému VVI je The Cyprus Institute (CYI), což je nezisková výzkumná a vzdělávací instituce s vědecko-technickou orientací. Je kyperským centrem excelence, které se zabývá otázkami regionálního zájmu, ale i globálního významu, s důrazem na mezioborový výzkum a mezinárodní spolupráci. Cílem institutu je posílit výzkumnou komunitu Kypru a pomoci transformovat jeho ekonomiku na znalostní ekonomiku. CYI spolupracuje s řadou evropských sítí, které se zaměřují na otevřené inovace a podnikání založené na vědě.

Programy financování podporují provádění konkrétní politiky (ve prospěch EU nebo členského státu). Po vyhlášení výzvy předkládají návrhy organizace či jednotlivci samostatně nebo společně s jinými organizacemi v závislosti na podmínkách programu. Programy financování jsou rozděleny do těchto kategorií: EU Competitive Programmes, Co-Financed Programmes, Cyprus Recovery And Resilience Plan, Cyprus National Grant Schemes a další finanční nástroje. Svůj vlastní grantový program má i kyperská Nadace pro výzkum a inovace.

Ilustrační fotografie

Kypr má řadu univerzit

V oblasti vědy, výzkumu a inovací na Kypru hrají svou nezastupitelnou roli samozřejmě také univerzity. Nejvýznamnější jsou Cyprus University of Technology, European University Cyprus, University of Nicosia a University of Central Lancashire.

Příležitost pro české firmy, výzkumné ústavy a univerzity spatřujeme v možnosti navázání spolupráce ve vědě a výzkumu s relevantními kyperskými partnery a při realizaci konkrétních unikátních technologických řešení pro vládní i nevládní sektor. Tým Velvyslanectví ČR v Nikósii je připraven být maximálně nápomocen všem firmám, vědeckým pracovištím a universitám, které mají zájem rozšířit své aktivity na Kypr.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nikósii (Kypr). Autor: David Hrdoušek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kypr | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme