Veletrh důlního průmyslu v Kolumbii nabídl mnoho obchodních příležitostí firmám z České republiky

Ve dnech 1. a 2. února 2023 se konal první ročník výstavy MINEXPO v kolumbijském Medellínu, který byl organizován místní asociací důlního průmyslu ACM – Asociación Colombiána de Minera.

Její prezident Juan Camilo Nariňo Alcocer osobně zahájil celou výstavu a také byl přítomen na inauguraci českého stánku. Výstavy se osobně zúčastnil vrchní ředitel sekce těžkého průmyslu Eduard Muřický spolu s delegací z MPO.

Ilustrační fotografie

Velkou podporu poskytli české delegaci a českým firmám v rámci výstavy zástupci ZÚ Bogota a také zástupce CzechTrade Bogota. Jednání na výstavě byla velice úspěšná s příslibem budoucích kontraktů v odhadované výši 400 mil. korun.

V rámci oficiální účasti České republiky se na veletrhu představilo celkem šest českých firem, spolek CDT – Česká dobývací technika a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ve společné účasti na ploše o rozloze 49 m2 se prezentovaly následující společnosti: ENELEX, spol. s r.o., FERRIT, s.r.o., HANSEN ELECTRIC, spol. s r.o., ŽDB Drátovna, a.s., Draslovka Holding, a.s. a Transroll – CZ, s.r.o. Hojná účast zástupců jednotlivých firem na expozici a samotná expozice přispěly k vyjádření zájmu českých firem o rozvoj spolupráce s Kolumbií.

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

„Jelikož se naše firma Enelex (stejně jako ostatní členové našeho spolku CDT) soustředila zejména na ukrajinský a ruský trh, musíme se nyní vzhledem k  válce na Ukrajině zaměřit na trhy nové. Jižní Amerika je pro nás nově jednou z priorit a zejména Kolumbie hraje v tomto regionu zcela zásadní roli. Naše společnost Enelex zatím nemá žádné reference v Kolumbii, avšak máme zde rozpracovaný projekt pro důl Cerrejón na vzorkovací terminál pro odběr vzorků uhlí z nákladních automobilů,“ uvedl obchodní ředitel společnosti ENELEX, spol s r.o. Daniel Vacek.

„Vzorkovací stanice má být vybavena online analyzátorem pro okamžitou informaci o kvalitě uhlí. Zákazník je pro nás velmi zajímavý, jelikož se jedná o jeden z největších uhelných dolů na světě a tato reference by mohla rezonovat i v dalších teritoriích, kde naše firma operuje. S tímto zákazníkem jsme byli v kontaktu již před akcí, ale vždy jen distanční formou. Akce pro nás tedy představovala možnost se poprvé se zákazníkem setkat a posunout projekt blíže k realizaci,“ doplňuje Daniel Vacek.

Účast firem na veletrhu v Kolumbii | Foto: MPO ČR

„Den před veletrhem se konalo business fórum, kde jsme měli možnost se prezentovat více než 30 potenciálním zákazníkům a zaznamenali jsme již tento den první pozitivní ohlasy. Následující dva dny veletrhu jsme byli velmi mile překvapeni velikým zájmem, kdy jsme jednali téměř nonstop od 8 rána až do pozdního večera. Na veletrhu jsme dokonce oba dva dny časově přetahovali přibližně o hodinu a půl po oficiálním konci veletrhu. Za velmi úspěšné považuji zejména jednání s lidmi z Cerrejónu, se kterými nyní řešíme rozšíření projektu o palivovou laboratoř a budovu na zpracovávání vzorků i z jiných lokalit,“ řekl Daniel Vacek.

A v hodnocení akce pokračoval: „Velmi pozitivně také vnímáme jednání se společností Drummond, která je v tomto regionu druhou největší společností pro těžbu uhlí. Vzhledem k velikému zájmu ze strany i mnoha dalších zákazníků o naše systémy, které dokáží přispět k zefektivnění využívání uhelných zdrojů s ohledem na větší šetrnost k životnímu prostředí, plánujeme již v nejbližších měsících do Kolumbie další cestu. Velmi bychom tímto chtěli poděkovat zástupům agentury CzechTrade, zástupcům velvyslanectví ČR v Bogotě a zástupcům MPO ČR za perfektní organizaci této akce, kterou hodnotíme jako jednou z nejúspěšnějších v poslední době. Rád bych také vyzdvihl úžasnou kooperaci těchto tří subjektů a jejich proaktivní způsob podpory našich firem v exportních aktivitách, které již teď nesou první ovoce.“

„Vzhledem k aktuální geopolitické situaci se naše firma ŽDB Drátovna snaží o proniknutí na jihoamerický trh. Veletrh Minexpo 2023 jsme použili jako odrazový můstek pro naše aktivity v tomto regionu. Účast potenciálních partnerů ať už na business fóru, tak i na samotném veletrhu předčila naše očekávání. Podařilo se nám navázat kontakt s významným množstvím obchodních firem i potenciálních zákazníků z řad koncových uživatelů našich výrobků. Věříme, že se nám na základě získaných kontaktů podaří rozvíjet spolupráci s místními podnikatelskými subjekty a navážeme dlouhodobou spolupráci. Rovněž bych chtěl poděkovat místní pobočce CzechTradu za jejich mravenčí práci se zajištěním účasti obchodních partnerů na fóru i veletrhu i za jejich servis během i mimo oficiálních akcí a nakonec MPO za finanční patronaci celé akce,“ řekl obchodní manažer společnosti ŽDB Drátovna, a.s. Jiří Foltýn.

Jednání firem na veletrhu v Kolumbii | Foto: MPO ČR

„Cesty do daleké Kolumbie jsme se zúčastnili poprvé, a to především díky podpoře z MPO ve spolupráci s CzechTradem a perfektní organizaci realizační firmy Zephyr. Veletrh navazoval na misi, kterou organizoval CzechTrade, což bylo taky důležitým faktorem, jak využít nejefektivněji jednu cestu. Veletrh jako takový i při menším počtu vystavovatelů byl velmi produktivní, přišel nespočet návštěvníků z těžebního průmyslu, včetně uhelných hlubinných dolů, které jsou situované na severu Kolumbie, takže museli letecký do Medellínu. Veletrh splnil veškeré očekávání, podařilo se získat důležité kontakty, probrat možné projekty, navázat předběžnou spolupráci. Teď nás čeká vzájemná korespondence a po vyjasnění konkrétních požadavků budeme plánovat druhou návštěvu Kolumbie,“ uvedl ředitel společnosti Hansen Electric, spol s r.o. Alexandr Petrov.

„Vedení naší společnosti TRANSROLL – CZ se rozhodlo, že se zúčastníme veletrhu MinExpo 2023 v Medellínu z mnoha důvodů, a to především, že v současné době Kolumbie patří k ekonomicky nejstabilnějším zemím v oblasti Latinské Ameriky, s nejrozvinutějším těžebním průmyslem, který se významnou měrou podílí na HDP. Z pohledu exportu uhlí zaujímá dlouhodobě čtvrté místo na světě, přičemž loňská těžba se odhaduje na 31 megatun uhlí, jak z povrchových, tak i z hlubinných dolů. Naši společnost zajímá také těžba uhlí v hlubinných dolech, protože máme odpovídající certifikace na naše válečky z příslušných báňských úřadů. Při jednáních na veletrhu jsme prezentovali náš výrobní program na různé provedení válečků a kompletních pásových dopravníků asi 15 podnikatelům a zástupcům těžebního sektoru včetně univerzitní obce, se sídlem v Medellínu. Za nejdůležitějšího potenciálního partnera pro nás pokládáme společnost DRUMMOND LTD, která je považována za největšího hráče v oblasti důlního sektoru Kolumbie,“ řekl obchodní manažer společnosti Transroll – CZ, s.r.o. Jan Dvořáček.

Doplnil: „Naše společnost má předběžně projednáno také poskytnutí eventuálního financovaní budoucích projektů ze strany českého bankovního sektoru. Zúčastnili jsme se také návštěvy hlubinného dolu ANTIOQUINA GOLD, kde se těží minerál s obsahem železa a zlata, jehož obsah se pohybuje kolem 5 g/t vytěženého minerálu, což se považuje za ekonomicky odůvodnitelné. Tato ruda se posílá na přepracování do Peru. Z pohledu eventuálních dodávek zařízení z ČR mimo náš program by se mohlo jednat o drtiče z PSP ENGINEERING Přerov. Dále jsme získali kontakty na klíčové pracovníky jednoho z největších povrchových dolů CERREJON, se třemi jsme jednali přímo na veletrhu. Vyhodnocení naší účasti předpokládáme v průběhu cca dvou měsíců, kdy se ukáže skutečný zájem o naše zařízení.“

Účast firem na veletrhu v Kolumbii | Foto: MPO ČR

„Naše společnost byla s účastí nadmíru spokojená. Oceňujeme zejména povedený design, skvělé umístění v rámci haly a také perfektní služby na stánku. Český pavilon byl vzdušný, dával potřebný prostor pro jednání a byl jednoznačně nejlépe řešeným stánkem v rámci celého výstaviště. Naše společnost, stejně jako další vystavující firmy, měly nejen svůj promo panel s místem, kde jsme jednali, ale naše jména byla vidět ze čtyř úhlů stánku z každého pohledu výstaviště. Měli jsme možnost vystoupit a prezentovat naši společnost na celkem třech veřejných prezentacích, které jsme měli za podpory naší vlády i vlády a Svazu důlní technologie a energetiky Kolumbie. Všechny prezentace byly následovány novými a velmi přínosnými schůzkami s potenciálními klienty. Samotná realizace přinesla mnoho nových obchodních příležitostí a relevantních vztahů, které jsme zdaleka neočekávali,“ řekl k výstavě zástupce společnosti Draslovka Holding, a.s. pro kolumbijský trh Carlos Alberto Rodriguez.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme