Veletrhy mohou nastartovat úspěch českých fiirem

Zajistit si účast na veletrzích bývá náročné. S přípravou pomáhají i zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Vyjednají slevy i atraktivnější umístění.Multifunkční médium, které dokáže zprostředkovat interaktivní komunikaci s trhem, a to včetně navázání obchodních vztahů či získání nových kontaktů − i tak se dá popsat veletrh. Je to efektivní marketingový nástroj vhodný pro prezentaci firem po celém světě. „Pokud chtějí tuzemské společnosti úspěšně proniknout na vzdálené trhy, mohou být právě veletrhy jedním z důležitých prvků, který rozhodne o úspěšném exportu,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Zajistit si účast na podobných akcích však může být velmi náročné. S pracnou přípravou pomáhají mimo jiné i zahraniční kanceláře agentury CzechTrade, jež mají s procesem realizace společné české účasti na veletrzích dlouholeté zkušenosti.

Prezentace na takové akci s sebou přináší řadu úkolů, na které je třeba myslet hned od začátku. Kromě samotného zajištění plochy stánku či opatření nejrůznějších mediálních podkladů je to spousta dílčích kroků, jež vedou k úspěšné prezentaci firmy na veletrhu. A právě s nimi může exportérům pomoci agentura CzechTrade.

Kromě standardních úkolů, jako je telefonická a e-mailová komunikace s veletržní správou ohledně plochy a vyplnění přihlašovací dokumentace jednotlivých vystavovatelů v angličtině či v lokálním jazyce, dokáže CzechTrade vyjednat také nejrůznější slevy nebo atraktivnější umístění expozice. Pracovníci zahraničních kanceláří jsou navíc schopni vyhovět i nadstandardním požadavkům spoluvystavovatelů na vybavení a technické zajištění expozice, například při prezentaci objemných exponátů. Vystavovatelé se navíc nemusí věnovat ani kalkulaci akce či přípravě pozvánek pro obchodní partnery a mohou se spolehnout na zástupce CzechTradu, kteří upozorní na kulturní zvyklosti, tlumočí a asistují při jednáních.

Profesionální přístup potvrzuje Eva Čeganová ze strojírenské společnosti Čegan: „S agenturou CzechTrade spolupracujeme už léta a máme zkušenost a představu o způsobu spolupráce se zástupci ze zahraničních kanceláří. V listopadu loňského roku jsme se účastnili veletrhu Index v Dubaji.“

Vystavovatelům ušetří až 140 hodin příprav

Vyznat se ve velkém množství informací souvisejících s účastí na veletrhu je při běžné vytíženosti firem mnohdy opravdu náročné. „CzechTrade jim proto pomáhá i se shromažďováním praktických informací spojených s fungováním na veletrhu. Sbírá informace o vstupu vystavovatelů na veletrh, komunikuje s obchodními partnery, hlídá otevírací doby pro vystavovatele, připojení k internetu či dovoz exponátů do stánku a mnoho dalšího,“ vysvětluje Milan Ráž, ředitel sekce služeb pro exportéry v CzechTradu.

Samotná příprava na veletrh může zabrat i více než 140 hodin, proto se pomoc CzechTradu jednoznačně vyplatí. Vystavovatelé ušetří čas a finanční prostředky, které pak mohou efektivně využít jinde. Díky dlouhodobým zkušenostem zahraničních kanceláří nemusí firmy, které se na agenturu obrátí, trávit spoustu času zpracováním katalogů či zjišťováním možností a následnou administrací vhodného druhu mediální prezentace. Kromě toho získají pomoc se zdlouhavým zadáváním informací do katalogů a on-line systémů veletržních správ.

„Agentura českým exportérům samozřejmě pomáhá i v jedné z nejnáročnějších oblastí − s vyhledáváním potenciálních partnerů na základě stanovených cílových skupin. Realizuje tak například cílené mailingové akvizice s pozváním do společného stánku,“ dodává Ráž.

Profesionalita a preciznost jsou základem úspěšné účasti na veletrzích

Vzhledem k celosvětovému pokrytí dokáže CzechTrade pomoci s účastí při akcích na rozličných trzích. Například firmě Jelínek − Trading pomáhala s účastí na veletrhu K Messe zahraniční kancelář v Düsseldorfu.

„Agentuře CzechTrade patří obrovské díky za pomoc a spolupráci při realizaci stanovených cílů ve společné expozici vystavovatelů z České republiky na letošním veletrhu K Messe. Přístup pracovníků CzechTradu byl nadstandardní, profesionální a místy až neuvěřitelně usnadňoval práci ve stánku. Za dobu činnosti ve sféře obchodu jsem se s tak vynikajícím přístupem ještě nesetkal,“ hodnotí spolupráci s agenturou CzechTrade Libor Šarše, obchodní manažer firmy Jelínek − Trading.

Téhož veletrhu se zúčastnil také Institut pro testování a certifikaci, který rovněž využil pomoci zahraniční kanceláře v Düsseldorfu. „Přístup zaměstnanců agentury CzechTrade byl po celou dobu perfektní a precizní. I díky tomu pro nás byl veletrh K Messe velmi přínosný a užitečný,“ říká zástupkyně společnosti Eva Pobudová Čevelíková.

Titíž düsseldorfští zástupci CzechTradu pak pomáhali firmě MM interier s účastí na kolínském veletrhu IMM. „Zájem o společnou expozici byl velký, navštívili ji odborníci z 28 zemí. Přicházející e-mailové ohlasy nás utvrzují v tom, že naše společné působení na IMM bylo důstojné,“ přibližuje jednatel společnosti Miroslav Maňas a dodává: „Zástupce agentury CzechTrade odvedl v expozici profesionální výkon, což bylo pro získání důvěry ve vztahu ke klientům nesmírně důležité.“

Společná účast přitahuje více pozornosti, je i cenově výhodná

Společná účast na veletrzích, kterou agentura CzechTrade firmám nabízí, je zejména pro malé a střední podniky v porovnání s komplikovanou individuální účastí levnější, ekonomickou a efektivní variantou. Společná prezentace je na veletrhu vždy viditelnější, má výhodnější pozici. Řada nákupčích směřuje cíleně na národní stánek, protože ví, že zde potká více dodavatelů pod jednou střechou. Velká expozice pod hlavičkou státní instituce CzechTrade navíc zvyšuje prestiž všech účastníků a vzbuzuje důvěru mezi potenciálními obchodními partnery.

Výhody účasti na společném stánku s nadsázkou shrnuje Adam Jareš, ředitel německé kanceláře CzechTradu, která organizuje nejvíce veletrhů z celosvětové agenturní sítě: „Klienti si na stánek přivezou jen vzorky, katalogy a vizitky, ti moravští ještě lahev slivovice. O vše ostatní se už postaráme my.“

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Marcela Havlová, oddělení PR a komunikace, CzechTrade (marcela.havlova@czechtrade.cz). Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme