Velká Británie plánuje změnu značení některých agropotravinářských produktů

Vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska plánuje zavést nový požadavek na označování některého agropotravinářského maloobchodního zboží uváděného na trh.

Etiketa zboží ve Velké Británii by měla být označena textem „Not for EU“. Nejde tedy o požadavek hned při importu zboží, ale až při jeho uvádění na trh ve Spojeném království.

Ilustrační fotografie

V první fázi, tj. od 1. 10. 2024, se má požadavek týkat baleného masa a masných produktů, mléka a mléčných produktů. Ve druhé fázi, tj. od 1. 7. 2025, se pak má týkat ostatních balených maloobchodních produktů živočišného a rostlinného původu (bližší definice je uvedena v nařízení EU 2023/1231 v článku 2 odst. 2 a také v části 2 přílohy 5 tohoto nařízení).

Na stránkách britské vlády byla spuštěna veřejná konzultace k těmto úpravám pro zainteresované subjekty (včetně těch z EU). Britská vláda zvažuje určité alternativy, úlevy a výjimky například pro malé a střední podniky. Značný počet položek zboží má být také od této povinnosti značení osvobozen. Zejména se to má týkat trvanlivých potravin. Tato veřejná konzultace probíhá do 15. března 2024.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme