Velká Británie poptává zdravotnické pomůcky

Minimálně do 7. května 2020 platí ve Velké Británii v souvislosti s koronavirem omezení vycházení a také řada restrikcí ekonomických aktivit. Nicméně hranice zůstávají otevřené pro pozemní i leteckou dopravu a země také poptává řadu produktů pro boj s koronavirem.

Momentálně nejvíce poptávané zboží jsou ochranné prostředky pro zdravotnictví, zejména lékařské pláště, respirátory třídy FFP3 a FFP2, chirurgické roušky, medicínský kyslík nebo plicní ventilátory (byť postupně nabíhá domácí produkce).

Příležitosti pro dodavatele lze nalézt na těchto odkazech:

  • Na webu vlády Cabinet Office se mohou registrovat dodavatelé technologií pro boj s covid-19: Příležitost v dodavatelském řetězci zdravotnického systému NHS.
  • Dodavatelé, kteří se domnívají, že pro skotskou vládu nebo NHS Skotsko mají zboží nebo služby užitečné pro krizi, by měli poslat e-mail na adresu ceu@gov.scot. Více informací na webu skotské vlády.
  • Pro vládu Walesu je kontaktní osobou pan David Goulding (pro nákup ochranných zdravotnických pomůcek).
  • Firma Amberstone hledá dodavatele ochranných prostředků pro pečovatelské služby, ideálně zdravotnické roušky (kontakt: Andrew Smith, Sales Director).
  • Centrum pro nákup NHS ve východní Anglii. Podrobnosti a kontakty po rozkliknutí odkazu.
  • London Procurement Partnership obstarává mnoho nemocnic v londýnské a jihovýchodní oblasti. Na webu najdete podrobnosti o poptávkách po zboží a službách ve zdravotnickému sektoru nebo zboží a službách užitečných během krize.

Nad rámec asistence poskytované v rámci ekonomické diplomacie českým firmám Velvyslanectvím ČR v Londýně (zejm. B2G služby) a londýnskou kanceláří CzechTrade (B2B), získají české firmy od konce dubna 2020 dále také možnost využít proexportních business služeb v rámci tzv. projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Ten ve Velké Británii zajišťuje Česko-britská obchodní komora (CBCC) se sídlem v Londýně. Výzva českým zájemcům o zapojení a více informací o projektu bude zveřejněna na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně.

Ministerstvo zahraničního obchodu vydalo pro britské firmy příručku pro firmy postižené pandemií covid-19. UK Export Finance (UKEF) spolupracuje s bankami a pojišťovacími makléři, aby pomohl společnostem všech velikostí plnit své zahraniční závazky a získat platby za poskytnuté zboží a služby.

Britská vláda zakázala paralelní export více než 80 klíčových léků, mezi nimi mj. adrenalin, inzulín, paracetamol a morfin. Firmám, které se dopustí paralelního exportu hrozí tvrdý postih. Kompletní seznam léků a více informací na stránkách vlády. Žádná jiná omezení exportu zdravotnických či ochranných prostředků však zavedena nebyla.

Evropská pravidla pro hodiny strávené za volantem byla v souvislosti s epidemií koronaviru v Británii zmírněna. Evropští řidiči teď mohou denně nařídit 11 místo původních 9 hodin. Ostatní pravidla týkající se hodin strávených za volantem byla také zmírněna. Více informací na stránkách Evropské komise.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autoři: Aleš Opatrný, Tamara Slate Glässner, Karel Bartošík.

• Teritorium: Velká Británie
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme