Založení firmy v Británii. Zn.: Rychle a levně

Podnikání ve Velké Británii přináší zahraničním podnikatelům řadu výhod. Od snazšího přístupu na mezinárodní trhy po výhodnější daňové podmínky, ale především snadné a rychlé založení firmy. Brzdou pro české podniky jsou poměrně vysoké náklady na provoz a pracovní sílu v zemi.

Portál BusinessInfo.cz pro vás připravuje seriál článků o zakládání firem v zahraničí. Českým podnikatelům přiblížíme možnosti, které se nabízejí zájemcům o investice a představíme podnikatelské prostředí v jednotlivých zemích EU. První díl věnujeme Velké Británii.

Založení firmy je ve Velké Británii jednoduché, rychlé a především nejlevnější v celé Evropské unii. U britského ekvivalentu společnosti s ručením omezeným dokonce vyřídíte veškeré formality za jediný den.

Firma za pár hodin

Na rozdíl od České republiky, kde je založení firmy často i měsíce trvajícím zdlouhavým procesem, do nějž se zapojují například živnostenský a finanční úřad, notáři ověřující smlouvy či rejstříkové soudy, vyřeší založení britské Ltd. (Limited Company) jediný úřad Companies House (Obchodní rejstřík). A to během pouhých 5-7 hodin!

Živnostenské listy ani další byrokratické překážky, například v podobě notářských ověření či výpisu z katastru nemovitostí, v Británii neexistují.

Jak vypadá založení firmy v ČR zjistíte na BusinessInfo.cz

Nízké náklady a nulový vstupní kapitál u „eseróček“

Formuláře, které musíte při registraci vyplnit, jsou jednoduché a přehledné. Celkové náklady na založení společnosti „Private Limited Company“, což je obdoba naší spol s r.o., se pohybují kolem 7000 korun včetně odměny advokátovi či registrační kanceláři a poplatků odvedených státu. V Česku je proces zhruba třikrát dražší.

Stejně jako v ČR nepotřebujete mít u britských „eseróček“ vstupní kapitál. V Česku platí tyto výhodnější podmínky až od roku 2014 (dříve musely mít spol. s r.o. základní kapitál ve výši 200 tisíc korun). V konzervativní Británii je ovšem podnikatelské prostředí dlouhodobě stabilní a bez výraznějších změn, což je další věc, již zahraniční podnikatelé oceňují.

Pokud jde o zakládání ostatních typů firem (např. akciová společnost – Public Limited Company), je proces poněkud delší a složitější. Přesto je průměrná doba založení firmy ve Spojeném království výrazně kratší než v jiných zemích.

„Velká Británie patří mezi země, kde jsou jedny z nejpříhodnějších podmínek pro založení firmy. Podle údajů Světové banky zde trvá založení firmy jen 13 dní, přičemž světový průměr je 35 dní a evropský 32 dní,“ potvrzuje regionální ředitel vládní agentury na podporu investic UK Trade & Investment pro střední a východní Evropu Paul Taylor.

Registrace OSVČ

Výše jsme zmiňovali, že v Británii neexistuje obdoba živnostenských listů, osoby samostatně výdělečné činné se ovšem samozřejmě musejí zaregistrovat u HM Revenue and Costums, tedy Finančního a celního úřadu. Registrační formulář je rovněž k dispozici na stránkách úřadu .

Registrační poplatek se sice – na rozdíl od poplatku za vystavení živnostenského listu v ČR – nevybírá, musíte se ovšem zaregistrovat do 3 měsíců od počátku vaší podnikatelské činnosti, jinak vám hrozí pokuta v maximální výši 100 liber.

Kromě zmíněné registrace, která platí v případě všech druhů podnikání, musíte podnik zaregistrovat také k odvodu daně z přidané hodnoty. Ovšem jen tehdy (a to je obdoba českých plateb DPH), pokud je roční obrat vyšší než 79 tisíc liber. Ve specifických případech musíte získat i další povolení, se kterými vám – stejně jako s dalšími dotazy – nejlépe poradí právě UK Trade & Investment (vládní agentura na podporu investic).

Další britská plus

Výhodou podnikání v Británii není jen rychlé a levné založení firmy, ale také relativně nízké firemní daně, nejnižší v zemích G20, či výhodné podmínky pro vstup na mimoevropské trhy. V tomto ohledu je Británie v Evropě velmocí.

„Srovnávací žebříčky vydávané různými poradenskými společnostmi řadí tuto zemi téměř vždy na přední místa, pokud jde o přitažlivost pro zahraniční investory. Snižování sazby daně z příjmu právnických osob probíhalo prakticky po celý mandát současné vlády. Hlavní sazba této daně dosud činila 23 procent, od dubna 2014 byla snížena na 21 procent a další snížení je připravováno na příští rok, kdy bude tato sazba činit 20 procent. Jednou z hlavních výhod Spojeného království je přetrvávající pozice vstupní brány na mnoho dalších trhů včetně těch, které spadají do Společenství národů,“ říká tajemník obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Londýně Pavel Bobek.

Ředitel UKTI pro střední a východní Evropu Paul Taylor zmiňuje i specifickou výhodu pro firmy působící v oblasti vědy, výzkumu a inovací. „Společnosti zabývající se vědou a výzkumem mají v Británii výjimečně výhodné možnosti skvělé spolupráce se špičkovými univerzitami, s dostupným venture kapitálem pro začínající společnosti. Pobídka zvaná ‘Patent box‘ umožňuje snížit firmám korporátní daň na nově vynalezené produkty vyráběné v Británii na pouhých 10 %,“ upřesňuje Taylor.

Mínus: V Británii je pro Čechy stále draho

Přes atraktivitu britského trhu pro zahraniční investory je v zemi velmi málo přímých českých investic. Především proto, že pro postkomunistické země východní a střední Evropy jsou celkové životní náklady, ale i náklady na podnikání a pracovní sílu, stále ještě velmi vysoké.

„Žádná z agentur CzechInvest nebo CzechTrade v současné době neeviduje statistiky vývozu investic z ČR, přesto jich je podle našeho odhadu minimum. Můžeme vycházet pouze z konkrétních případů, o kterých víme. Například společnost Optaglio, český výrobce holografických ochranných prvků, má pobočku na jihu Anglie v Andover. Lze nicméně očekávat, že do budoucna se počet českých firem investujících na vyspělých západních trzích zvýší,“ domnívá se vedoucí zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Londýně Michal Mravinač.

Současné české investice v UK tvoří především výdaje spojené se založením firemní pobočky nebo reprezentační kanceláře větších společností. Takto zde působí například firmy Škoda Auto, Linet, Budějovický Budvar, Plzeňský Prazdroj, Preciosa, Jablonex Group, Techo, Sipral, Moravské naftové doly či PPF.

Jaká je aktuální ekonomická situace Velké Británie se dočtete na BusinessInfo.cz

Sedm důvodů Paula Taylora, proč podnikat v GB

 1)    Je to rychlé a levné
„Velká Británie patří mezi země, kde jsou jedny z nejpříhodnějších podmínek pro založení firmy. Podle údajů Světové banky zde trvá založení firmy jen 13 dní, přičemž světový průměr je 35 dní a evropský 32 dní. Nové společnosti s ručením omezeným to mají ještě snazší, musejí se registrovat v ´Companies House´, trvá to 24 hodin a stojí 15 liber.“

2)    Výhodné daňové podmínky
„Britská vláda provedla reformy v daňovém systému tak, aby byl pro zahraniční firmy co nejatraktivnější. Korporátní daň je v současné době 23 % a bude dále snižována tak, aby v roce 2015 byla jen 20 %, což bude nejnižší sazba ze všech zemí skupiny G20.“

3)    Ještě výhodnější podmínky pro firmy v oblasti vědy a výzkumu
„Společnosti zabývající se vědou a výzkumem mají v Británii výjimečně výhodné možnosti skvělé spolupráce se špičkovými univerzitami, s dostupným venture kapitálem pro začínající společnosti. Pobídka zvaná ‘Patent box‘ umožňuje snížit firmám korporátní daň na nově vynalezené produkty vyráběné v Británii na 10 %.“

4)    Kvalifikovaní zaměstnanci
„Británie je domovem 4 univerzit ze světové TOP 10. Firmy si tak mohou vybírat z nejschopnějších absolventů na trhu. Mohou také využít sítě ´Jobcentre Plus´, která jim pomohou zaplnit volná místa.“

5)    Stabilní prostředí
„V dnešní neklidné době poskytuje Velká Británie stabilní prostředí umožňující společnostem růst a využívat výhody mezinárodního trhu. Země má stabilní zákony a firmy zde nečekají žádné náhlé změny a překvapení.“

6)    Infrastruktura
„Široká dostupnost komerčních a průmyslových nemovitostí ve městech po celé Velké Británii. Byznys centra, které představila britská vláda, nabízejí jak příležitost k tomu rychle se v Británii usídlit, tak i získat snazší přístup k případnému financování nových projektů.“

7)    Ideální přístup na zahraniční trhy
„Velká Británie je již dlouho obchodní velmocí a dala by se nazvat přímo vstupní branou na světové trhy. Stahují se sem přední světové obchodní firmy, které zde hledají své obchodní partnery. Británie je spojnicí mezi Amerikou a Evropou i Evropou a Asií.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí

Doporučujeme