Velká Británie znovu odložila zavedení kontrol na hranicích

Britská vláda opětovně prodloužila období, ve kterém dovozy z EU nebudou podléhat povinnosti předložit veškeré celní deklarace již při vjezdu na hranicích, ale bude je nadále možné (a nutné) doložit zpětně.

Většina termínů pro zavedení kontrol se odkládá na červenec 2022. Druhým směrem, tedy pro vývozy z Británie do EU, je tato povinnost v platnosti již od 1. 1. 2021. Revidovaný časový rámec má firmám poskytnout více času pro přizpůsobení se novým podmínkám a administrativním procesům.

Britská vláda 14. září 2021 představila nový časový rámec pro zavedení kontrol dovozu zboží z EU do Spojeného království. Mezi sektory, na které obzvlášť dopadla pandemie a narušení globálních dodavatelských řetězců, se řadí zejména agropotravinářský průmysl. Hraniční kontroly týkající se produktů živočišného původu měly být zavedeny od října 2021. Britská vláda se ovšem od termínu rozhodla upustit, aby firmy získaly více času se přizpůsobit novému systému.

Úplná celní prohlášení a kontroly pro zboží budou zavedeny 1. ledna 2022, jak bylo dříve oznámeno, ale prohlášení o bezpečnosti (Safety and Security) budou nyní vyžadována až od 1. července 2022.

Nový harmonogram zahrnuje:

  • Požadavek na předběžné oznámení importu sanitárního a fytosanitárního zboží (SPS), který měl být v platnosti od 1. října 2021, bude zaveden až od 1. ledna 2022.
  • Nová pravidla pro exportní zdravotní certifikáty (Export Health Certificates), které měly platit od 1. října 2021, budou nyní zavedeny od 1. července 2022.
  • Fytosanitární certifikáty a fyzické kontroly pro zboží (SPS) na stanovištích hraniční kontroly (Border Control Post, designované hraniční přechody pro import tohoto zboží), které měly platit od 1. ledna 2022, budou nyní zavedeny od 1. července 2022.
  • Prohlášení o bezpečnosti importovaného zboží budou vyžadována až od 1. července 2022 místo 1. ledna 2022.

Plná celní prohlášení a kontroly však pro import do Británie budou v platnosti od 1. ledna 2022, jak bylo dříve oznámeno, tzn. celní prohlášení bude nutné předložit při vstupu do Velké Británie.

Britská vláda bude úzce spolupracovat s místními vládami ostatních zemí Spojeného království na implementaci nového časového plánu, s ohledem na jejich zodpovědnost za provádění agropotravinářských kontrol. Další informace na webu britského parlamentu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autorky: Adriana Svítková, stážistka, Tamara Slate Glässner, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme