Velká Británie zveřejnila konečnou podobu Cílového operačního modelu na hranicích

Na konci srpna 2023 zveřejnila britská vláda na svých internetových stránkách konečnou podobu Cílového operačního modelu na hranicích (Final Border Target Operating Model).

Tato verze materiálu opět odsouvá zavedení veterinárních a fytosanitárních osvědčení pro dovoz živočišných produktů a rostlin a vysoce rizikových potravin a krmiv neživočišného původu z EU do Velké Británie, a to na 31. ledna 2024.

Stohy smluv, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Jde již o několikátý odklad a změnu pravidel na britské straně. Zároveň však také má dojít ke zjednodušení u dovozu rostlin a rostlinných produktů z EU do Velké Británie. Od konce ledna 2024 už tak nemá být britskou stranou požadováno předběžné oznámení o dovozu těchto produktů do Británie z EU.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Dle aktuálně zveřejněných informací britská vláda plánuje:

  • Od 31. ledna 2024 – zavedení veterinárních a fytosanitárních osvědčení pro dovoz středně rizikových živočišných produktů, rostlin, rostlinných produktů a vysoce rizikových potravin a krmiv neživočišného původu z EU. A zároveň zrušení předběžných oznámení pro nízkorizikové rostliny a rostlinné produkty z EU.
  • Od 30. dubna 2024 – zavedení kontrol (dokladů, totožnosti na základě rizikové analýzy a fyzických kontrol) u středně rizikových živočišných produktů, rostlin, rostlinných produktů a vysoce rizikových potravin a krmiv neživočišného původu z EU. Přesun stávajících kontrol vysoce rizikových rostlin/rostlinných produktů z EU z místa určení na stanoviště hraničních kontrol.
  • Dne 31. října 2024 – zavedení Prohlášení o bezpečnosti pro dovoz do Velké Británie z EU nebo z jiných území, které měly dosud udělenu výjimku. Současně s tím má být snížen počet údajů vyžadovaných britskou stranou u dovozů. Má také dojít ke spuštění systému UK Single Trade Window.

Je samozřejmě otázka, zda opět nedojde k další úpravě pravidel na britské straně a zda tyto požadavky budou platit s konečnou platností v rámci výše uvedených termínů.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí

Doporučujeme