Velká nizozemská města se bouří

Nespokojenost s novou nájemní regulací.

Nizozemská ministryně Stientje van Veldhoven, odpovědná za životní prostředí a bydlení, předložila parlamentu návrh zákona o povinnosti vlastníků bytových prostor určených ke krátkodobému pronájmu k registraci na místně příslušných úřadech. Pokuta za nedodržení by mohla být až 83.000 EUR. Toto opatření se má týkat především 4 největších nizozemských měst – Amsterdamu, Rotterdamu, Haagu a Utrechtu, tedy měst, ve kterých je dle daných kritérií nedostatek bytů na trhu.

Registrací získají majitelé těchto nemovitostí číslo, které bude muset být uvedeno v každé nabídce ubytování a bude sloužit pro kontrolu ze strany příslušných místních autorit.

Představitelé zmíněných měst se bouří. Doufali, že nový zákon bude obsahovat povinnosti především pro platformy jako je Airbnb, Booking nebo Expedia. Dalším důvod k nespokojenosti je i fakt, že kontrola a případné postihy za nedodržení registrační povinnosti budou spadat do povinností místních úřadů.

Zástupci měst považují opatření za polovičaté. „Doufali jsme, že zákon nařídí platformám odmítnout ty inzerenty, kteří registraci nemají,“ sdělil člen městské rady v Amstredamu Laurens Ivens. Ministrině dodává, že tento návrh zákona je: „nejvíce, co můžeme učinit v souladu s Evropskými nařízeními. Je nutné z dlouhodobého hlediska, aby byla v Bruselu ujednána přísnější opatření vůči ubytovacím platformám.“

Zdroj: www.nrc.nl
Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

• Teritorium: Nizozemsko

Doporučujeme