Velké plus pro malé a střední firmy. MPO pořádalo konferenci k výročí vnitřního trhu

V rámci českého předsednictví uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci k 30. výročí vnitřního trhu. Ta se věnovala zejména budoucí perspektivě jednotného trhu v kontextu současných krizí a tomu, jak mohou malé a střední podniky vnitřní trh nejlépe využívat.

Konference se zúčastnili komisař pro vnitřní trh Thierry Breton či předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh Anna Cavazzini.

Konference k 30. výročí vnitřního trhu. Foto: MPO

„Je to právě jednotný trh, díky kterému jsou naše životy jednodušší, bohatší a výrazně rozmanitější. Je mi ctí, že můžeme jeho 30. výročí oslavit přímo na půdě našeho ministerstva,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podle Thierry Bretona se vnitřní trh dynamicky vyvíjí a je třeba brát ohled na současné výzvy a následky krizí, na které je třeba efektivně a včasně reagovat, a to na unijní úrovni.

Evropské dotace podpoří projekty výzkumu, vývoje a inovací MSP

Priority: Boj s klimatickou změnou, digitalizace či cirkulární ekonomika

„Hlavní prioritou by měl být boj s klimatickou změnou a přeměna ekonomiky na cirkulární, která zohledňuje ochranu životního prostředí; dalším cílem Unie by mělo být dosažení plné digitalizace a zelené tranzice,“ zmínila europoslankyně Anna Cavazzini.

Mezi diskutovaná témata patřila budoucnost vnitřního trhu a vytváření přívětivého prostředí pro malé a střední podnikatele. „Budoucnost jednotného trhu je zejména v jeho modernizaci a přizpůsobení digitálnímu prostředí, ve kterém žijeme. Naším cílem je odstranění legislativních návrhů, které mají negativní dopad hlavně na malé a střední podniky,“ říká zmocněnec pro české předsednictví a viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.

K vytvoření vhodného podnikatelského prostředí je třeba eliminovat konkrétní překážky, na které mohou firmy narazit.

„K jejich odstranění přispívají již existující mechanismy jako je platforma pro prosazování pravidel na vnitřním trhu (SMET), která se aktuálně soustředí na odstraňování bariér v oblasti poskytování služeb, dále integrovaná služba pro podnikatele, která slučuje poradenské sítě Jednotných kontaktních míst (JKM), služby pro mimosoudní řešení sporů a problémů při jednání s úřady SOLVIT a Kontaktní místo pro výrobky (PROCOP). Tyto služby občanům a podnikatelům usnadňují pohyb a práci na vnitřním trhu,“ říká ředitel pro evropské záležitosti a vnitřní trh Martin Bednář.

Na konferenci vystoupili také zástupci národních a evropských orgánů odpovědných za fungování vnitřního trhu a zástupci podnikatelů.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme