Velkými tématy v Singapuru jsou udržitelnost a zelená řešení

V roce 2020 Singapur ohlásil strategii Green Plan, díky jejímž pěti prioritám se do roku 2030 lépe připraví na důsledky globální změny klimatu a zlepší svou udržitelnost.

Kromě vládní sféry se tato snaha o zapojování zelených řešení do všech sfér lidské činnosti dotýká i soukromého sektoru, který se čím dál tím více o ekologičnost produktů, služeb i investic zajímá. To ve výsledku znamená pro české firmy nutnost více se zaměřit na zdůrazňování tématu udržitelnosti při svých prezentacích, ale i příležitost ve formě obrovské poptávky po zelených řešeních či jejich výzkumu.

Ilustrační fotografie

Globální změna klimatu je v posledních letech čím dál tím více v hledáčku mezinárodních organizací, vlád i soukromého sektoru. Singapur, jakožto ostrovní městský stát s průměrnou výškou terénu 15 metrů nad mořem, bije na poplach a obává se ohrožení jak z důvodů tání ledovců a zvyšující se hladiny oceánů, tak i obecně ze znečištění životního prostředí.

I proto vláda v roce 2020 vyhlásila tzv. Green Plan, tedy 10letý plán se zaměřením na udržitelnost a zelenou ekonomiku s pěti obecnými osami:

  1. město v přírodě,
  2. energetický reset,
  3. zelená ekonomika,
  4. odolná budoucnost,
  5. udržitelný život.

Z pohledu českých subjektů se dají vidět příležitosti hlavně v osách 2, 3 a 4. V rámci energetického resetu má dojít ke zvětšení solárních kapacit státu na pětinásobek, dále se bude stát snažit o energetické úspory a „zezelenání“ až 80 % budov i o větší využívání elektromobility.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Osa zelené ekonomiky se zase zaměřuje na podporu „zelených řešení“ ve firmách a souvisejícího výzkumu, ale i na „zelené financování“, kde chce být Singapur jedním z lídrů a investovat do startupů i větších společností s nápady, službami a produkty, jež by Singapur mohl využít.

V neposlední řadě osa odolné budoucnosti má za cíl kromě přípravy na důsledky klimatické změny i snahu o rezilienci dodavatelských řetězců v potravinářství a snahu o produkci až 30 % spotřeby v místě, což si vyžádá inovativní projekty.

V návaznosti na to si udržitelnost vytkly jako cíl mnohé vládní instituce i soukromý sektor, který je přímo či nepřímo na výše uvedené plány navázán.

Zakomponování udržitelnosti do firemních strategií

Státem vlastněný globální investiční fond Temasek dne 15. listopadu založil Asia Sustainable Foods Platform, jejímž cílem je podpořit zavádění udržitelných potravin a vybudovat ekosystém pro potravinářské technologie v celé Asii. Temasek spolu s vládní agenturou pro vědu, technologie a výzkum (A*STAR) zainvestují v příštích třech letech více než 30 milionů dolarů do inovačního centra pro potravinářské technologie, které má být dokončeno do konce r. 2022.

Jedním z cílů je řešení problémů spojených s rozšiřováním výroby alternativních bílkovin, čímž se Temasek přihlásil k výše uvedené vizi do roku 2030 produkovat 30 % potravinové spotřeby Singapuru v místě.

Centrum též poskytne své prostory pro svého prvního partnera, společnosti Next Gen Foods, která vyrábí maso na rostlinné bázi, přičemž dalším krokem je přístup k výrobním kapacitám – a k tomu slouží partnerství se společnostmi ADM a Cremer.

Singapurský úřad pro civilní letectví (CAAS) ve spolupráci s leteckou společností Singapore Airlines (SIA) a fondem Temasek zahájí pilotní provoz udržitelného leteckého paliva v Singapuru. Dne 10. 11. 2021 byla vyhlášena výzva k podání nabídky, která vyzvala vybrané výrobce a dodavatele takových produktů k vypracování a realizaci plánů na dodávku na mezinárodní letiště Changi.

Ilustrační fotografie

Pilotní projekt bude zahájen v roce 2022 a očekává se, že bude trvat jeden rok. Generální ředitel CAAS k tomu poznamenal, že „udržitelnost bude klíčovou prioritou leteckého sektoru.“

Společnost PwC v Singapuru otevřela Asia-Pacific Centre for Sustainability Excellence (CSE), které bude sloužit klientům v asijsko-pacifickém regionu a bude mimo jiné podporovat projekty na snižování emisí a zvyšování kvalifikace v oblasti životního prostředí, sociální sféry a dobrého vládnutí.

CSE má též sloužit k podpoře regionálních organizací v jejich úsilí o dekarbonizaci i v dalších oblastech, jako jsou klimatická rizika, udržitelné financování a podávání zpráv o udržitelnosti. PwC rovněž spustila platformu Low Carbon Network pro singapurské organizace, které se snaží snižovat emise.

Fond Temasek též každoročně pořádá akci Ecosperity, tedy platformu, kde se střetávají firemní experti s vládními institucemi, univerzitní sférou i neziskovým sektorem, aby diskutovali o názorech na udržitelný rozvoj a vzájemně si vyměňovali dobré zkušenosti. Jde o největší podobnou akci v jihovýchodní Asii a je velmi hojně navštěvovaná vysoce postavenými osobami z vládního i nevládního sektoru.

Příležitosti pro české firmy

Co to tedy znamená pro české firmy a další subjekty? V první řadě jde o nutnost zapojení faktoru ekologie a udržitelnosti do prezentací produktů a služeb v Singapuru, protože zájemci se čím dál tím víc o tuto oblast zajímají.

Zadruhé jde o příležitost pro české subjekty, protože po „zelených řešeních“ je v současné době v Singapuru extrémní poptávka, ať již jde o vytváření plánů a studií, tak o konkrétní produkty a služby, potenciálně o jejich společný výzkum. A v neposlední řadě Singapur může skrze zelené financování pomoci projektům a nápadům, jež hledají investora.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat p. Petra Manouška (petr_manousek@mzv.cz), ekonomického diplomata Velvyslanectví ČR v Singapuru, či p. Ladislava Granera (ladislav.graner@czechtrade.cz), ředitele místní kanceláře CzechTrade.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Singapuru (Singapur). Autor: Petr Manoušek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme