Velvyslanec Japonska ocenil obchodní spolupráci s Českou republikou

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se setkal dne 18. ledna 2021 s novým velvyslancem Japonska v České republice Hideo Suzukim. Návštěva se uskutečnila v souvislosti s nedávným zahájením mise japonského velvyslance v České republice.

Náměstek Tlapa připomněl vysokou úroveň vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi. Oba představitelé ocenili výbornou spolupráci v oblastech jako ekonomika, kultura, školství či věda a technika. Diskutována byla i potřeba bližší spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, která získává na důležitosti mj. i s ohledem na nedávné kybernetické útoky na české nemocnice.

Velvyslanec Suzuki v uvedené souvislosti vysoce vyzdvihl roli České republiky v oblasti bezpečnosti sítí 5G a zdůraznil, že Japonsko je připraveno se i v budoucnu účastnit dalších akcí, které by ČR v uvedené oblasti organizovala.

Náměstek Tlapa zdůraznil zájem ČR na konkretizaci jednotlivých oblastí spolupráce s Japonskem v Akčním plánu spolupráce, který by tak navázal na předchozí úvahy ohledně uzavření strategického partnerství mezi Českou republikou a Japonskem. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že se brzy podaří jednání o tomto dokumentu dokončit a Akční plán spolupráce v blízké budoucnosti podepsat.

Oba představitelé vyjádřili vzájemné přesvědčení, že se brzy podaří překonat současnou pandemii covidu-19, která vzájemné vztahy v průběhu minulého roku, na který připadlo 100. výročí navázání diplomatických vztahů, výrazně ovlivnila. Oba představitelé se shodli na tom, že jedinou efektivní cestou boje s pandemií je vakcinace.

Japonsko je druhým největším investorem v České republice a druhým nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky v Asii. K tradičním položkám vývozu do Japonska patří strojírenské výrobky, zároveň se zvyšuje poptávka po nových technologiích v této oblasti.

Japonský trh je rovněž velice perspektivní pro uplatnění českých IT technologií při zajišťování kybernetické bezpečnosti, zpracování velkého množství dat, řízení provozu nebo při monitoringu sítí. Velmi perspektivní je ale také oblast internetu věcí nebo umělé inteligence. I nadále platí zájem japonských společností o účast na výstavbě nových jaderných bloků v lokalitě jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme