Venkov se vylidňuje. Jak podpořit podnikání v regionech?

Venkovské oblasti České republiky se potýkají s vylidňováním. Odcházejí z nich mladí a vzdělaní lidé, zpravidla za prací a lepšími službami. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) se snaží úbytek malých obchodů a podnikatelů na venkově řešit ve spolupráci s podnikatelskými organizacemi.

Podnikání podporujeme finančně, metodicky i legislativně, tvrdí MPO. Ministerstvo se aktuálně zabývá také úpravou současné definice malého a středního podnikání.

„Příčiny, proč ubývá obyvatel především v malých obcích, můžeme hledat v nedostatečné občanské vybavenosti, úbytku venkovských prodejen a dalších chybějících službách. Ministerstvo průmyslu a obchodu se proto podílí na podpoře obslužnosti venkova a zaměřilo se především na investice do malých a středních podniků ve velkoobchodě a maloobchodě z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vyhlásili jsme třicet výzev, ve kterých obchodníci požadují podporu ve výši více než 440 milionů korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Zpřesněme definici malého podniku

Podle ministra je třeba zpřesnit definici malého a středního podniku. „Proto, aby se zachovaly služby na venkově, je jednou z možných úvah přiznat spotřebním družstvům, které podnikají v obcích do 400 obyvatel, statut malého a středního podniku.“  

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Marta Nováková sice považuje úbytek venkovských obchodů za přirozený jev, přesto je pro systémové řešení, které by do obcí pomohlo vrátit život i drobné podnikání.

„V loňském roce v České republice ukončilo činnost 1 082 prodejen o velikosti do 400 metrů čtverečních, z toho bylo 759 malých obchodů do 50 metrů čtverečních. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je připraven podílet se na systémovém řešení. Vedeme intenzivní jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu i se Svazem měst a obcí ČR,“ shrnuje Marta Nováková.

Podle prezidentky SOCR musí malé prodejny přizpůsobit své fungování měnícímu se prostředí, kde se pro spotřebitele stává stále důležitějším parametrem vedle ceny kvalita zboží a služeb.I proto jsme letos rozšířili náš projekt Diamantová liga kvality také o maloformátové prodejny. Oceněným prodejnám pomůžeme v propagaci v regionu a poskytneme inspiraci ostatním,“ dovává Nováková.

Ministerstvo: Dotace snižují nezaměstnanost

Zabránit vylidňování některých regionů mohou pomoci peníze z evropských strukturálních fondů, ale rovněž národní dotace či nastavení rozpočtového určení daní. Dotace podle ministerstva přispívají ke snížení nezaměstnanosti v regionu, zvyšují veřejné investice, stimulují soukromé investice a pomáhají celkovému ekonomickému růstu.

„Ztotožňujeme se s návrhy představitelů MPO i SOCR, pokud jde o zastavení trendu vylidňování venkova a podpory malých venkovských prodejen. Pro celkové zlepšení situace je určitě zapotřebí dobudovat dopravní infrastrukturu,“ říká zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.    

Drobné a střední podnikatele by podle Jiránka přilákaly na venkov pobídky či snížení administrativní zátěže. „V neposlední řadě považujeme za důležité upravit podmínky pro životně důležité služby tak, aby se vyplácely i v řídce osídlených oblastech,“ dodává Jiránek.

Diamantová liga kvality

Nejen s cílem upozornit na ubývání služeb v některých zejména odlehlých oblastech České republiky došlo k rozšíření Diamantové ligy kvality (DLK), kterou pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s MPO.

Jde o soutěž maloobchodních a velkoobchodních prodejen, v níž se hodnotí úroveň služeb zákazníkům, kvalita a čistota prodejního prostředí, vzhled prodejen, ochota personálu, nabídka zboží a dodržování legislativních požadavků při prodeji. Právě vyhlášený třetí ročník DLK tak má novou kategorii nazvanou „Prodejny malo-formátového typu“.

Přihlásit se do ní mohou venkovské prodejny z obcí do 3 000 obyvatel, a specializované prodejny, tedy obchody zaměřené úzce specializovaný sortiment, jako je třeba pultový prodej elektro, květinářství apod.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme