Veřejná konzultace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na analýze mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice. V této souvislosti spouští veřejnou konzultaci.

Jejím cílem je zapojit do procesu spotřebitelky a spotřebitele, a zohlednit tak postoje české veřejnosti k tomuto nástroji pro ochranu spotřebitelských práv. Veřejná konzultace probíhá od 18. září 2023 do 22. října 2023 a je otevřena všem spotřebitelkám a spotřebitelům v České republice od 18 let.

Ilustrační fotografie

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně zpracovává analýzu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V České republice tento systém funguje od roku 2016 a od té doby spotřebitelky a spotřebitelé podali více než 45 tisíc návrhů na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní spustilo veřejnou konzultaci, která je určena pro všechny spotřebitelky a spotřebitele od 18 let. Cílem je prostřednictvím dotazníku získat informace o zkušenostech a postoji české veřejnosti k tomuto nástroji na ochranu spotřebitelských práv a na základě výsledků připravit osvětové a vzdělávací akce, případně iniciovat změny systému.

Co je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů?

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů („ADR“ z anglického alternative dispute resolution) umožňuje spotřebitelům snáze a rychleji domoci se svých práv. Spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (s výjimkou některých smluv).

Může se jednat např. o situaci, kdy se Vám po pár týdnech rozbije nový elektrický kartáček a obchodník, u kterého jste ho zakoupili, Vám neuzná reklamaci. V tom případě se můžete obrátit na příslušný subjekt ADR, který Vám pomůže spor s obchodníkem dále řešit. Pokud se rozhodnete řešit svůj spotřebitelský spor pomocí ADR, nadále Vám zůstává právo obrátit se kdykoliv na soud.

Jaké existují subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů?

  • 3 specializované subjekty ADR: Český telekomunikační úřad (ČTÚ), Energetický regulační úřad (ERÚ), Finanční arbitr (FA) – tyto subjekty vydávají závazné rozhodnutí (má obdobné účinky jako rozhodnutí soudu), které je právně vymahatelné a obě strany se výsledkem musí řídit.
  • ČOI a 4 pověřené subjekty ADR: Česká obchodní inspekce (ČOI), Česká advokátní komora (ČAK), Sdružení českých spotřebitelů (SČS), Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (KO ČAP), Spotřebitelský ombudsman (SO) – tyto subjekty řeší spory formou konciliace. Nemají pravomoc samy o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donutit. Pomáhají stranám sporu v komunikaci a hledání vhodného řešení.

Spotřebitel tedy může řešit svůj spor s obchodníkem prostřednictvím subjektu ADR, který je v dané oblasti k řešení sporu příslušný. Např. Český telekomunikační úřad řeší spory v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, Česká obchodní inspekce řeší všechny spory kromě těch, které řeší ČTÚ, ERÚ a FA.

Muž nakupuje televizi, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Výhody mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

ADR je finančně nenáročné, rychlejší a jednodušší než řešení sporu před soudem. Pomocí ADR lze řešit spory s obchodníkem, i když se jedná o nízkou částku za zboží či službu a nevyplatilo by se spor řešit u soudu.

I podnikatel může být spotřebitelem, protože v rámci svého soukromého života může také řešit spotřebitelský spor pomocí ADR (spor se nesmí týkat přímo jeho výdělečné činnosti).

Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Další informace o ADR získáte na webových stránkách zde na webu MPO.

Veškeré informace, které nám poskytnete, budou použity pouze pro účely této veřejné konzultace a k dalším osvětovým aktivitám zaměřeným na spotřebitele. V rámci vyplnění dotazníku nesbíráme ani nezpracováváme osobní údaje. Pro technický přenos dat využíváme nástroj Microsoft Office Forms, který využívá pro přenos dat síťový identifikátor (IP adresa). Při zpracování dotazníku a jeho odpovědí nedochází k propojení se síťovým identifikátorem.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme