Veřejná konzultace k navrhovaným změnám v oblasti spojování soutěžitelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje veřejnou konzultaci k možné revizi pravidel pro povolování spojení soutěžitelů. Navrhovaná revize se týká jak zákonné úpravy obsažené v zákoně pro ochranu hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), tak v podzákonných předpisech a soft-law.

Úřad žádá odbornou veřejnost a dotčené subjekty k poskytnutí zpětné vazby a odpovědi na připojené dotazy. Konzultace bude probíhat do 15. září 2024.

Ilustrační fotografie

K revizi vedlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hned několik důvodů, mezi něž patří zejména následující:

1) Posouzení, zda v současných pravidlech kontroly spojování soutěžitelů v České republice existují mezery, kvůli nimž z působnosti Úřadu unikají transakce, jež mají potenciál podstatného narušení hospodářské soutěže (např. killer acquisitions, sériové transakce apod.). S tím jsou spojeny rovněž úvahy o tom, jak nastavit adekvátní nástroje k zachycení těchto transakcí.

2) Evaluace stávajících obratových notifikačních kritérií ve vztahu k množství Úřadem posuzovaných spojení soutěžitelů, kdy po 20 letech platnosti a účinnosti obratových notifikačních kritérií v jejich současné podobě by Úřad rád zhodnotil, zda posuzuje příliš vysoký počet nebo naopak příliš nízký počet spojení soutěžitelů.

3) Snaha Úřadu vyloučit z jeho působnosti ty transakce, které reálně nemohou mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na trzích na území České republiky. Omezené zdroje Úřadu mohou být využívány efektivněji, jestliže nebudou posuzovány transakce bez reálného dopadu na území České republiky.

4) Snaha zefektivnit a zjednodušit samotný proces kontroly spojování soutěžitelů při zachování dostatečné kvality takového posuzování.

5) Úsilí o zvýšení transparentnosti, srozumitelnosti a právní jistoty při posuzování spojení soutěžitelů.

Ilustrační foto

Úřad připravil k možným změnám právní úpravy podkladový materiál, v němž podrobně představuje a vysvětluje navrhované změny, které se týkají definice spojení soutěžitelů, úpravy notifikačních kritérií a jejich výpočtu, úpravy podání návrhu na povolení spojení, počítání lhůt ve správním řízení o povolení spojení, úpravy zjednodušeného řízení o povolení spojení, úpravy faktorů hodnocení dopadů spojení soutěžitelů a změn vyhlášky stanovující podrobnosti návrhu na povolení spojení.

Ke každé kapitole je připojena sada dotazů, o jejichž zodpovězení Úřad žádá odbornou veřejnost, jejíž názor bude následně zohledňovat při přípravě legislativního návrhu.

Odpovědi na položené dotazy a další komentáře a připomínky můžete zasílat do 15. září 2024 na e-mailové adresy martin.vitula(at)uohs.gov.cz; lumir.brinek(at)uohs.gov.cz, do předmětu podání je vhodné uvést označení „Veřejná konzultace k úpravě kontroly koncentrací“. Případně je možno odpovědi a komentáře vyplnit do online formuláře, který je dostupný přes odkaz nebo QR kód umístěný v závěru každé kapitoly konzultačního dokumentu.

Ke stažení

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme