Veřejná konzultace k návrhu OP TAK pro období 2021-2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pokračuje v přípravě operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost(OP TAK) pro období 2021 – 2027. Do příprav jsou zapojeni relevantní sociální a hospodářští partneři a další aktéři. Nyní dává MPO možnost i široké veřejnosti zapojit se do připomínkování návrhu programového dokumentu prostřednictvím veřejné konzultace.

Zpětnou vazbu k programovému dokumentu lze zasílat do 7. června 2020.

Aktuální návrh programového dokumentu, tabulku pro připomínkování a další informace o této veřejné konzultaci naleznete v oznámení na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme