Veřejné konzultace k FTA EU–Kolumbie, Peru, Ekvádor

Evropská komise oznámila zahájení veřejných konzultací k dohodě o volném obchodu mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru s cílem zhodnocení přínosů a dopadů dohody na oblasti ekonomiky, společnosti, lidská práva a životní prostředí.

Dohoda nastolila postupnou liberalizaci obchodu zbožím a službami, nicméně pokrývá také investice, veřejné zakázky, hospodářskou soutěž, ochranu práv duševního vlastnictví či udržitelný rozvoj. Jedná se o jednu z prvních dohod tzv. nové generace, která vedle obchodu bere v potaz také vliv na životní prostředí. Zapojení české veřejnosti a českého podnikatelského sektoru do konzultace je velmi vítáno.

K čemu veřejné konzultace slouží a jak probíhají?

Dohoda byla uzavřena s Peru a Kolumbií již v roce 2013 a nyní, po několika letech implementace bude následovat její evaluace. Evaluační studie bude vypracována dle předem stanovené metodologie německou výzkumnou a konzultační společností BKP Economic Advisors ve spolupráci s Trade Impact BV, Global Sustauinable Solutions, Trinomics, the University of Rosario in Bogota, the University of San Francisco in Quito and the Institute of Peruvian Studies in Lima.

Přípravy evaluační studie byly zahájeny již v dubnu 2020, přičemž finální studie by měla být publikována v květnu 2021. Více informací o celém procesu se můžete dozvědět na specializovaném webu.

Členské státy EU podobně jako partnerské země nyní zpracovávají dostupné zkušenosti a informace z terénu. Konzultace k evaluaci ekonomických, sociálních, lidskoprávních a environmentálních dopadů Dohody probíhají ve spolupráci s obchodními asociacemi, sektorovými komorami, jednotlivými firmami, neziskovými organizacemi i jednotlivci.

Procesně veřejná konzultace spočívá ve vyplnění dotazníku komplexního dotazníku, ve kterém je i prostor na vlastní doporučení. Výsledná evaluační studie, by měla jasně demonstrovat, co se díky Dohodě zlepšilo a funguje, co nefunguje a kde se nachází prostor pro zlepšení. Rovněž by mělo dojít k identifikaci sektorů a skupin, které z Dohody profitují a které Dohoda naopak poškozuje. V konečné fázi by pak studie měla být podkladem pro politický decision-making a přijetí relevantních opatření v reakci na všechna zjištění.

Jak se do procesu veřejné konzultace zapojit?

Jste-li z řad těch, kteří s andským regionem aktivně obchodují, nebo z těch, kteří to teprve zvažují, pak bude velmi vítán Váš názor, který můžete prostřednictvím vyplněného dotazníku předložit na adresu slovakova@mpo.cz do 26. února 2021.

Dotazník je v anglickém jazyce. Jeho vyplnění by mělo zabrat maximálně 20 minut. Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracuje vstupy za české entity, které následně zašle EK v požadovaném formátu.

V případě jakýchkoliv komentářů či nejasností se rovněž obraťte na výše uvedenou adresu.

• Teritorium: Amerika | Ekvádor | Kolumbie | Peru | Zahraničí

Doporučujeme