Veřejné zakázky si zaslouží transparentnost. Postará se o ni analytika firmy Datlab, jedna z prvních investic fondu Tilia Impact Ventures

Posílení transparentnosti, efektivity a kvality v oblasti veřejných zakázek. To je hlavním cílem českého startupu Datlab, který se už od roku 2012 zabývá sběrem, čištěním a analýzou dat právě v tomto odvětví. Odborníci z Datlabu znají jejich možnosti užití i limitace včetně právního kontextu, čímž se řadí mezi uznávané oborové profesionály – i díky tomu si před nedávnem vysloužili investici od prvního impaktového fondu u nás, Tilia Impact Ventures. Ten spolupracuje výhradně s projekty, které mají měřitelný přínos pro společnost.

Tilia Impact Ventures

Objem prostředků, které z veřejných rozpočtů plynou prostřednictvím veřejných zakázek, činí astronomických 500 000 000 000 Kč ročně. Tato částka představuje 50 % našich daní a pokrývá všechny nákupy státu, krajů, měst a některých státních firem. Zatímco zakázky velkého rozsahu nad 2 miliony Kč upravuje zákon, u zakázek menšího rozsahu regulace neexistuje, upravují je pouze obecné požadavky. Přes tyto drobné zakázky přitom ročně proteče zhruba 250 miliard.

Takový systém může vést k nejasnostem, vybízí k velké opatrnosti při zadání. „Zhruba 80 % lidí ve veřejných zakázkách patří mezi ‚opatrné‘ úředníky, kteří více hledí na formální správnost než na samotnou hospodárnost, protože se bojí. Ve finále pak zakázku vyhraje firma, která sice možná splňuje všechny formální požadavky, ale jiné řešení by mohlo být daleko levnější a podobně účinné,“ řekl Jiří Skuhrovec, zakladatel firmy Datlab a neziskovky EconLab či autor projektů zIndex a Tenderman.

Široká databáze smluv, cen i dodavatelů

Je to právě firma Datlab, která se dokáže postarat o snadné a bezpečné zadávání zakázek bez obav. Jejich webový projekt Tenderman nabízí bohatou databázi dodavatelů a zadávacích dokumentací od roku 2006. „Díky platformě Tenderman je snadné nejen vyhledat spolehlivé dodavatele, ale především právě vypsat zakázku správně. Pomocí databáze se totiž lze snadno inspirovat již prověřenými smlouvami a správně stanovit předpokládanou hodnotu či kritéria zakázky,“ uvádí Skuhrovec.

Kromě platformy Tenderman má Datlab, prostřednictvím své neziskové odnože EconLab, na svědomí ještě webový nástroj na hodnocení zadavatelů veřejných zakázek – zindex.cz. Ten provádí detailní hodnocení měst a úřadů podle jejich přístupu k veřejným zakázkám. Jde o spolek odborníků při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, který expertními výstupy a datovými analýzami příspívá k průhlednějším a hospodárnějším veřejným nákupům.

Tilia Impact Ventures

Najít investora bylo složité, pomohl první český impaktový fond

Vzhledem k tématu podnikání firmy Datlab a jejímu provázání s EconLabem nebylo jednoduché najít investora, který by měl zájem do projektu bez příslibu budoucího zisku investovat. Pro většinu z nich Datlab nepředstavoval efektivní business model. Kapitál do projektu nakonec vložil impaktový fond Tilia Impact Ventures. Ten se zaměřuje výhradně na projekty se společensky měřitelným dopadem a je první svého druhu jak v Česku, tak ve střední Evropě. Datlab díky svému zaměření tuto podmínku ideálně splňoval. Podpora projektu ze strany Tilie pomohla rozšířit tým odborníků a rozvinout jeho stávající projekty, resp. jejich funkcionality.

„Je velmi důležité, aby byl celý systém, který veřejné prostředky přerozděluje, nastaven transparentně a dalo se v něm snadno orientovat. Z tohoto důvodu vnímáme činnost firmy Datlab jako naprosto stěžejní, a rozhodli jsme se ji proto zařadit do investičního portfolia,“ říká Petr Vítek z Tilia Impact Ventures.

Impaktový fond propojuje filantropii a investování

V těchto dnech jsou tomu právě dva roky, co se v České republice zrodila myšlenka fondu, který bude investovat do projektů s pozitivním společenským dopadem. Netradiční model impaktového fondu vzniká propojením základních principů filantropie a tradičního investování, na které se Tilia dívá z pohledu tří dimenzí – finanční návratnosti, rizika a společenského dopadu. Vybraným projektům poskytuje nejen financování, ale zároveň je díky svému know-how směřuje k co nejefektivnějšímu využití jejich prostředků, naplnění jejich potenciálu a maximalizaci společenského přínosu v jednotlivých oblastech cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals). Tilia je v Česku průkopníkem, který razí takovýto model investování.

Více o Datlabu

Datlab s.r.o je společnost zabývající se vytvářením a správou databází a datovou analytikou pro firmy, stát i neziskové organizace. Mezi její klienty patří MPSV, MHMP, Statutární město Olomouc a Nové Město na Moravě a další. Hlavním cílem Datlabu je posílit transparentnost, efektivitu a vyšší kvalitu v oblasti veřejných zakázek a prosazovat dobrou praxi v tomto odvětví. Na této společenské misi spolupracuje se svou neziskovou sesterskou organizací EconLab, díky níž vznikly mediálně známé výstupy, jako je například zindex.cz, VsechnyZakazky.cz. Za společností Datlab stojí zakladatel Jiří Skuhrovec, který je mimo jiné držitelem ocenění Ashoka Fellow.

Více o Tilia Impact Ventures

Tilia Impact Ventures je impaktový investiční fond, který jako první v Česku i střední Evropě stojí na pomezí světa filantropie a světa investic s cílem zasadit se o pozitivní změnu ve společnosti. Tilia spolupracuje výhradně s projekty, které mají měřitelný přínos pro společnost, a je jim oporou nejen po finanční stránce, ale zároveň i partnerem a poradcem v byznysových otázkách. Fond usiluje o hmatatelnou, systematickou změnu, která přispěje k tomu, že svět bude o něco lepším místem k životu.

Redakčně upravená tisková zpráva investičního fondu Tilia Impact Ventures

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme