Většina Evropanů vnímá projekty financované EU pozitivně

Evropská komise dnes zveřejnila výsledky průzkumu eurobarometru zaměřeného na vnímání regionální politiky ze strany občanů EU, který ukazuje, že více než 81 % dotázaných věří v pozitivní dopad projektů EU financovaných z rozpočtu EU.Nicméně povědomí o tom, jaké projekty jsou financované z EU má pouze 40 % občanů. Podle názoru občanů by se mělo více investovat do zdravotnictví a sociální infrastruktury, životního prostředí do podpory regionů s vysokou nezaměstnaností. Kromě toho Komise vydala index regionální konkurenceschopnosti, který je aktualizovaný jednou za tři roky a umožňuje regionům sledovat jejich rozvoj a porovnat ho s dalšími regiony.

Doporučujeme