Většina malých firem nezná nefinanční reporting. Je příležitostí nebo přítěží?

Téma ESG, neboli nefinančního reportingu, začíná stále více rezonovat ve společnosti. Nejvíce se jím zabývají velké společnosti a banky, ale dopadá už i na segment malých a středních podniků (MSP).

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) si proto nechala v rámci projektu Rok udržení podnikání 2023 vypracovat nezávislý průzkum od agentury IPSOS k povědomí o ESG mezi českými malými a středními firmami napříč regiony.

Ilustrační fotografie

Podniky nefinanční reporting neznají

Dvě třetiny respondentů vůbec nevědí, co si pod pojmem ESG představit. Ti, co mají o nefinančním reportingu povědomí, tipují udržitelnost a vliv firmy na životní prostředí.

Řada firem však má prvky ESG již nyní implementované na základě intuitivního a přirozeného chování v byznysovém prostředí, aniž by o tom věděly. Podle zkušenějších respondentů jde ale mimo jiné o další byrokratickou nálož velkých korporátů či institucionálního světa směrem k menším podnikům.

Některé firmy střední velikosti ze segmentu MSP se alespoň částečně tématem ESG zabývají. „Jsou totiž často v naší subdodavatelské ekonomice navázány na korporátní dodavatelské řetězce a také více využívají externího financování bankami – oba tyto sektory jsou již problematikou ESG „dotčeny“ a přenášejí tyto nároky dále do firemního světa,“ shrnuje předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Jak se směrnice CSRD dotkne malých a středních podniků?

„Administrativní břemeno bez modifikace pro malé a střední firmy je opravdu extrémní co do rozsahu i detailu. MSP nemají na rozdíl od korporací vyčleněné lidi na ESG, ani nemají kapacitu podstupovat mnoho školení, aby byly schopny ESG hloubkově řešit,“ doplňuje Jaroš.

Firmy chtějí strategii pro přijímání ESG

Téměř tři čtvrtiny firem plánují do tří let vytvořit plán či strategii pro přijímání ESG. Podniky si uvědomují, že prostředí se neustále mění a vyvíjí se i společenská poptávka. Proto ESG zcela neodmítají. Na druhé straně jsou zdrženlivé k byrokratické zátěži, která se k němu váže.

Vzhledem k malému povědomí o ESG by polovina firem (zejména ty malé do 49 zaměstnanců) využila externího poradce, 40 procent se rozhodne až na základě náročnosti agendy. Dvě třetiny MSP by přivítaly pomoc odborného partnera s tímto tématem.

Co je ESG?

Nefinanční reporting je ve zkratce povinností firem uveřejňovat ve svých výročních zprávách informace týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv či boje proti korupci a úplatkářství. 

„Právě vysoká byrokratická zátěž a malé povědomí o této problematice jsou důvodem, proč do budoucna jako automobilka nabídneme ve spolupráci s externím partnerem konzultační služby pro naši dealerskou síť a rovněž důležité klienty. Díky nabídce elektromobilů a takzvaných balíčků elektromobility, jejichž součástí může být například i vybudování fotovoltaické elektrárny, jsme schopni v plnění limitů a certifikaci ESG firmám významně pomoci,“ říká vedoucí Rozvoje strategie a obchodní sítě Škoda Auto Česká republika Miroslav Holan.

Většina firem (71 %) neplánuje do ESG investovat již v příštím roce. ESG totiž odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti.

MSP je přitom segmentem firem, které jsou obecně silné v oblasti CSR (společenská odpovědnost), zejména pak na lokální či regionální úrovni. Co se týká ESG, nevidí pak důvod k masivnějším investicím, protože část toho samy léta přirozeně dělají, aniž by k tomu potřebovaly speciální administrativní rámec.

Do čeho máme investovat?

„Firmy nemají zcela jasno, do čeho investovat. V případě připuštění možnosti investic do ESG se pak zaměří na další sledování a snižování spotřeby energií, a to i kvůli dramatickému nárůstu jejich cen, které jsou u nás bohužel vyšší než v zahraničí – to způsobuje firmám ztrátu konkurenceschopnosti i marže. To se pak postupně obvykle přetaví do snížené schopnosti investovat do lidí, technologií i inovací,“ komentuje výsledky průzkumu místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

Největšími překážkami při implementaci ESG jsou nejasná návratnost investice, nedostatek financí a také zmíněný nedostatek informací. Podniky mají k věci klasický přístup řádného hospodáře, který malé a střední firmy prokazují i jinde: investovat lze do čehokoli, ale investice musí mít logiku a praktický přínos.

„Zásadní informací průzkumu je, že až tři čtvrtiny firem zatím vůbec netuší, že jim přibude další významná administrativní zátěž,“ doplňuje Pavla Břečková.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme