Většina nových firem začíná podnikat s minimálním základním kapitálem

Možnost založit společnost s ručením omezeným s minimální výši vkladu vlastníka do základního kapitálu společnosti preferuje čím dál víc podnikatelů. Z firem, které byly založeny v loňském roce, má základní kapitál nižší než 200 000 korun necelých 86 % z nich. Podnikatelé pro svoji novou firmu nejčastěji volí základní kapitál ve výši 1 000 nebo 10 000 korun. Informace vyplývají z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode.

„Popularita firem s nízkým kapitálem je v posledních letech na vzestupu. Zakládat společnosti s ručením omezeným s minimálním kapitálem umožnil zákon o obchodních korporacích platný od roku 2014 s cílem odstranit nadbytečné bariéry při vstupu do podnikání,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Podle dat Bisnode se počet nově založených společností s ručením omezeným v období od 2014 do 2017 každoročně zvyšoval. Od roku 2018 se tento trend obrátil, nicméně stále bylo každý rok založeno více nových firem než před rokem 2014. „Zatímco v roce 2014 bylo založeno 69 % společností s ručením omezeným s kapitálem nižším než 200 000 Kč, zatímco loni jich bylo téměř 86 %,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

Základní kapitál v nově vzniklých s.r.o. (2014 – 2019)

Základní kapitál201420152016201720182019
1 Kč7,41 %5,52 %4,49 %4,58 %3,85 %3,32 %
2 – 199 999 Kč61,47 %72,57 %76,93 %79,50 %81,13 %82,28 %
Nižší než 200 000 Kč celkem68,88 %78,09 %81,42 %84,08 %84,99 %85,60 %
200 000 Kč25,00 %17,96 %14,68 %12,20 %11,53 %11,37 %
Vyšší než 200 000 Kč6,12 %3,95 %3,90 %3,72 %3,48 %3,02 %

Zdroj: Bisnode

Do základního kapitálu nových společností s ručením omezeným v roce 2019 podnikatelé investovali 4,3 miliardy korun, průměrný základní kapitál jedné firmy tak přesahuje 147 900 korun.  Meziročně se snížil celkový objem kapitálu v základním jmění o 0,9 miliardy korun a průměrný základní kapitál se snížil o 23 600 korun.

V roce 2019 byl mezi nově založenými firmami nejčastější základní kapitál ve výši 1 000 Kč. S tímto základním kapitálem byla loni založena více než pětina společností s ručením omezeným. Následoval kapitál 10 000 Kč, který má 17 % nových firem a kapitál ve výši 100 000 Kč u 12,5 % společností s ručením omezeným. Základní kapitál ve výši 200 000 korun má 11,4 % firem založených v uplynulém roce. Minimální výši základního kapitálu, tedy 1 Kč, zvolilo jen 3,3 % společností, které byly loni v registrovány.

TOP 5 – nejčastější základní kapitál u sro založených v roce 2019

Základní kapitálPočet firemPodíl na celku
1 000 Kč6 30021,87 %
10 000 Kč4 88416,96 %
100 000 Kč3 58812,46 %
200 000 Kč3 27811,38 %
20 000 Kč1 8076,27 %

Zdroj: Bisnode

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme